Jaarlijkse archieven: 2016


“Limburg verzameld/t”

Alle verzamelaars met grote en kleine collecties in of over Limburg in kaart brengen, en helpen dat dit “ZWerfgoed” niet verdwijnt of vergaat. Daarvoor hebben de provincie, de erfgoedcellen en heemkunde Limburg de handen in elkaar geslagen. Over het project “Limburg verzameld/t” verscheen op 11 maart een artikel van Caroline […]


Enquête Erfgoedzorg op onze website

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet zich sinds 2011 expliciet in voor het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in en uit de Mijnstreek. Erfgoedzorg is en blijft een belangrijk deel van onze werking. Om te peilen naar de noden en verwachtingen die er leven omtrent het behoud en beheer van erfgoed […]


Brochure: ‘Erfgoed voor doeners: wat immaterieel erfgoed betekent voor gemeentelijk beleid, en omgekeerd’

Immaterieel erfgoed vind je overal. Denk maar aan de talloze stoeten, streekdialecten, volkssporten, ambachten of tradities die je in Vlaanderen en Brussel tegenkomt. Voor steden en gemeenten zijn er heel wat mogelijkheden om met dit immaterieel erfgoed aan de slag te gaan. ‘Erfgoed voor doeners‘ richt zich tot deze lokale […]