Brochure: ‘Erfgoed voor doeners: wat immaterieel erfgoed betekent voor gemeentelijk beleid, en omgekeerd’


Immaterieel erfgoed vind je overal. Denk maar aan de talloze stoeten, streekdialecten, volkssporten, ambachten of tradities die je in Vlaanderen en Brussel tegenkomt. Voor steden en gemeenten zijn er heel wat mogelijkheden om met dit immaterieel erfgoed aan de slag te gaan. ‘Erfgoed voor doeners‘ richt zich tot deze lokale besturen en helpt hen op weg. Met vele praktijkvoorbeelden toont deze publicatie wat immaterieel erfgoed is en waar het in uw stad of gemeente schuilgaat.

Bovendien geeft de brochure ‘Erfgoed voor doeners’ aan hoe lokale besturen dit immaterieel erfgoed kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning gaat zeer breed. Ze hoeft niet enkel of altijd te bestaan uit subsidies, hoe belangrijk die ook zijn. Lokale besturen kunnen ook promotie maken, logistiek ondersteunen of advies geven. Vaak kan je met kleinere ingrepen een bestaand ondersteuningsbeleid helemaal op maat maken van immaterieel erfgoed.

De brochure is een samenwerking tussen FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en het Immaterieel Cultureel Erfgoed-trekkersnetwerk.

Brochure Erfgoed voor doeners

Je kunt hier de brochure downloaden.