Beleid


Een erfgoedcel ontstaat niet zomaar. Hieronder kom je meer te weten over het ontstaan en de evolutie van ECRU Erfgoed (voorheen: Erfgoedcel Mijn-Erfgoed), haar missie, het bestuur…


Missie

ECRU Erfgoed vormt de schakel tussen erfgoedbewaarders en beleid. Ze maakt kwaliteitsvolle erfgoedprojecten en een duurzame erfgoedwerking mogelijk. Vertrekkend vanuit alle mogelijke erfgoedgemeenschappen, hun erfgoed en verhalen spoort ze een diversiteit aan erfgoed op om het te bewaren en te ontsluiten voor inwoners en bezoekers van de Mijnstreek. Zo creëert ze een groter erfgoedbewustzijn en plaatst ze erfgoed in een maatschappelijke en hedendaagse context. Daarvoor zorgen waardevolle samenwerkingsverbanden met andere sectoren.


Ontstaan en evolutie

De eerste stappen naar een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid in de Mijnstreek werden eind 2004 gezet. Eind 2006 – na een intense voorbereiding rond erfgoed in de streek – kwam het nieuws uit de bus dat de Vlaamse Overheid bereid was een erfgoedconvenant met de 6 gemeentes van de Mijnstreek af te sluiten.

Een erfgoedconvenant is een onderhandelde samenwerkingsovereenkomst tussen 2 partners: de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en, in ons geval, een samenwerkingsverband van omliggende gemeentes anderzijds. Het instrument “erfgoedconvenant” en de afspraken hieromtrent worden geregeld door het erfgoeddecreet.

De Mijnstreek en de Vlaamse Gemeenschap sloten alvast een erfgoedconvenant af voor de periode 2007-2008. Het beleidsplan dat de erfgoedcel als basis voor haar werking 2007-2008 hanteerde, vind je hier terug. Sindsdien werd de convenant drie keer verlengd. Het beleidsplan voor de periode van 2009-2014 vind je hier en dat voor de periode 2015-2020 hier. Het beleidsplan voor de periode 2021-2026 vind je hier.

Op de website van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media kan je alle informatie terugvinden over het Vlaamse erfgoeddecreet en de bepalingen rond de werking van een erfgoedconvenant.

Dagelijks bestuur

De leden van het Dagelijks Bestuur van de Projectvereniging ECRU zijn:

An Moons

Voorzitter

Anniek Nagels

Secretaris

Jos Hermans

Adviserend lid


Stuurgroep

De medewerkers van ECRU Erfgoed worden bijgestaan door een stuurgroep, waarin ook cultuurbeleidscoördinatoren van de zes mijngemeenten zetelen:

Veerle Vangompel

Cultuurbeleidscoördinator (As)

Paulien Parren

Paulien Parren

Cultuurbeleidscoördinator (Beringen)

Emmy Vandersmissen

Directeur Cultuur (Genk)

Saskia Schepers

Dienst Cultuur (Heusden-Zolder)

Greet Vandenzavel

Beleidscoördinator (Houthalen-Helchteren)

Jos HermansJos Hermans

Verantwoordelijke Erfgoed (Maasmechelen)


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de zes cultuurbeleidscoördinatoren (zie ‘Stuurgroep’) en de volgende personen:

Jo Santermans

Schepen van Cultuur (As)

Erik Notermans

Gemeenteraadslid (As)

An Moons

Schepen van Cultuur (Beringen)

Meral Ozcan

Gemeenteraadslid (Beringen)

Anniek Nagels

Schepen van Cultuur (Genk)

Marleen Vrancken

Gemeenteraadslid (Genk)

Marleen Hoydonckx

Schepen van Cultuur (Heusden-Zolder)

Jan Jans

Gemeenteraadslid (Heusden-Zolder)

Hanne Kellens

Schepen van Cultuur (Houthalen-Helchteren)

Maarten Houben

Gemeenteraadslid (Houthalen-Helchteren)

Romain Hamers

Schepen van Cultuur (Maasmechelen)

Daan Deckers

Gemeenteraadslid (Maasmechelen)