Bibliografie


Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare publicaties over erfgoedzorg bij Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

 •  Boekhorst, Guus; Ouwerkerk, Annemiek; Van de Voort, Jan (1999). Een klein Musée imaginaire : voorbeeldboek bij het registreren van museumobjecten. Amsterdam: Nederlandse Museumvereniging/SIMIN – ISBN: 90-70225-14-X.
 • Bureau RKD (2011). Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. Den Haag: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
 • Catteeuw, Paul (1995). Thesaurus van de Heemkundige Bibliografie (THB). Een heemkundig classificatiesysteem. Kontich: Documentatiecentrum Kring voor Heemkunde.
 • Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (2011). Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris. Heverlee: CRKC – uitgave 2-2011.
 • Cools, J.; De Ruysser, S.; Leus, G. [et. al.] (2004). Als het maar gezond is… : Cultureel erfgoed in depot een kwestie van hygiëne en conditie. Antwerpen: Cuturele Biografie Vlaanderen vzw – Wettelijk Depot: D/2004/9921/5.
 • Coppens, Herman (1997). De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief. Brussel: Algemeen Rijksarchief – Wettelijk Depot: D/1997/0531/031.
 • Costers, N.; Van de Craen, P. (2001). Schrijf eens een tekst in een museum. Brussel: Vrije Universiteit Brussel – Wettelijk Depot: D/2001/3241/229.
 • David, J.; De Waele, S.; Wienen, M. (2007). Veilig omgaan met technische collecties: Handleiding bij het opstellen van een globaal preventieplan. Grimbergen: Museum voor Oude Technieken.
 • De Ceulaer, R.; Henckens, C.; Herman, F. [et. al.] (2010). Erfgoeddepots: Uit het oog in het hart : aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten. Dienst Cultuur Provincie West-Vlaanderen – Wettelijk Depot: D/2010/0248/32.
 • De Houwer, V.; Van Impe, E.; Verpoest, L. (2004). Handleiding architectuurarchieven: Inventarisatie. Antwerpen : Vlaams Architectuurinstituut – ISBN: 9080778796 – Wettelijk Depot: D/2005/10.202/1.
 • De Neef, G.; D’hondt, B.; Heyrman, P. [et.al] (2004) – 2e uitg. Hoera, een jubileum?! Een vormingsproject voor verenigingen: Syllabus. Provincie Vlaams-Brabant ism. ADVN, AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven, Liberaal Archief.
 • Desmet, M.; Godderis, S.; Van Huele, M. [et. al.] (2010). Wat en hoe boekje : Vlaggen. Ieper : Erfgoedcel CO7 – Wettelijk Depot: D/2012/10.815/1.
 • Goossens, C.; Vanhoutte, J.; Verstraeten, K. (2010). Meester over mijn schoolarchief : Document- en archiefbeheer in onderwijsinstellingen. Brussel: uitgeverij Politeia – ISBN: 978-2-509-00789-6 – Wettelijk Depot: D/2010/8132/244.
 • Heemkunde Vlaanderen (2006). Aan de slag met archief en documentatie: handleiding voor lokale erfgoedhouder. Mechelen: Heemkunde Vlaanderen vzw.
 • Heemkunde Vlaanderen (2011). Bladwijzer|wegwijs met Heemkunde Vlaanderen. Mei 2011-nr. 01. Mechelen: Heemkunde Vlaanderen vzw.
 • Hogenboom, Jeanne ( 1988). Basisregistratie voor collecties voorwerpen en beeldmateriaal. Rotterdam: Stichting IMC – ISBN: 90-71929-01-9.
 • Instituut Collectie Nederland (2000). ICN-Informatie, nummer 3. Amsterdam: ICN.
 • Gaalman, Annette; Pragt, Mirjam (2000). Handleiding bij het gebruik van de Art & Architecture Thesaurus. Amsterdam: Nederlandse Museum Vereniging – ISBN: 90-70225-20-4.
 • Kieskamp, Andrea; Veeger, Lucas (2009). Handleiding Informatiebeheer in musea. Roermond: Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten – ISBN 978-90-813797-2-4.
 • Luger, Tessa; Leistra, J. (2008). Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Amsterdam: ICN & Stichting LCM – ISBN: 978-90-72905-52-9.
 • Poppe, Jeroen (2011). Handboek digitaliseren van documenten | technische aspecten en kwaliteitseisen. Brussel: Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed – Wettelijk Depot: D/2011/11.524/6.
 • Projectbureau Het Geheugen van Nederland (2006). Richtlijnen en procedures voor de uitvoering van projecten in het kader van Het Geheugen van Nederland. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek Nederland.
 • Smets, L.; Peckstadt, A.; Storme, P. [et.al.]. Verzekerde bewaring : Deel 1 – 21. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Stuurgroep Lokaal Geheugen (2009). Van aanwinst tot zaaltekst – hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed. Heemkunde Vlaanderen vzw.
 • Vandenhove, S.; Maes, D.; Van Looy, M. [et.al.]. Bladwijzer|Tentoonstellen voor beginners. juli 2013-nr. 07.Mechelen: Heemkunde Vlaanderen vzw.
 • Vercauteren, Gregory (red.) (2007). Collectiemanagement in de praktijk. Het belang van registratie voor het informatiebeheer van uw collectie. Antwerpen: Culturele Biografie Vlaanderen.
 • Verschelde, Marijke (2004). Zakboekje archiveren. Brugge: Erfgoedcel Brugge – Wettelijk Depot: D/2004/0783/237.
 • Vuchts, Agnes; Van Rappard-Boon, Charlotte (2014). Rommel!? – Bulkafstoting in musea. Verslag van een proefproject. Roermond: Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten i.s.m. het Huis voor de Kunsten Limburg – ISBN: 978-90-813797-0-0.