Digitalisering en ontsluiting plannenarchief Mijnmuseum


De behoefte aan online beschikbare informatie uit collecties en archieven is groeiende. In het huidige internet én corona tijdperk streeft men een volledig doorzoekbare digitale catalogus na, waarin men alle benodigde informatie vanachter de pc kan vinden. Er is dus een toenemend maatschappelijk belang bij de digitale ontsluiting van historische archieven. De beschikbaarstelling van erfgoedcollecties wordt gestimuleerd door de overheid. Om die ambitie waar te maken, is momenteel in de erfgoedsector een aantal grootschalige digitaliseringsoperaties gaande.

De digitalisering van het plannenarchief van de Limburgse steenkoolmijnen, eigendom van het Mijnmuseum in Beringen, is daar een voorbeeld van. Binnen dit project, dat onze erfgoedcel samen met het Mijnmuseum en de Provincie Limburg uitvoert, wordt toegewerkt naar een ontsluiting van de bouwplannen op een website en via de GIS diensten van de betrokken gemeenten. 

Over de voorbereidingen op het digitaliseren zelf berichtten we al in een eerdere nieuwsbrief.  Momenteel zijn ruim 9000 bouwplannen geregistreerd, waarvan er ook al een kleine 7000 gedigitaliseerd zijn.  Elk plan wordt gefotografeerd met de hoogst mogelijke kwaliteit, zodat men straks probleemloos kan inzoomen op details zonder aan scherpte in te boeten.  Na de woningen en socioculturele gebouwen van de diverse tuinwijken, registreren we nu een selectie van de industriële gebouwen en inpandige machines. 

Maar om deze collectie te kunnen ontsluiten, moet nog heel wat gebeuren.  De geregistreerde data per plan moeten gecontroleerd worden, zodat er met opgeschoonde gegevens verder gewerkt kan worden.  Deze informatie per plan komt terecht in een database die straks online doorzoekbaar zal zijn.  Tikfouten en ontbrekende informatie zouden er namelijk voor kunnen zorgen dat men bepaalde gegevens niet zou terugvinden bij een zoekopdracht. Ook het online publiceren van de beelden van de bouwplannen vergt grondig voorwerk.  De daarvoor benodigde auteursrechten kunnen namelijk een knelpunt vormen. Voor elk bouwplan moet uitgezocht worden wie de rechthebbende is, en of er nog auteursrecht geldt, wat gevolgen kan hebben voor de openbaarmaking via internet. Dit onderzoek loopt volop, daarover vertellen we graag later meer.