Mijn-Erfgoed wordt ECRU Erfgoed!


Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, opgericht in 2007 als erfgoedcel voor de Limburgse Mijnstreek, komt vanaf 2 juni naar buiten als ECRU Erfgoed. Daarmee vervoegt ze ECRU Cultuur, de cultuurpoot van ECRU. We zetten sterker in op kruisbestuiving tussen ECRU Erfgoed en ECRU Cultuur. Bovenlokale projecten met zowel een erfgoed- als cultuurcomponent hebben een streepje voor. Ook samenwerking tussen verenigingen, ondernemerschap en de vernieuwing van erfgoedbeleving worden gestimuleerd.

“Met de aanpassing van de naam naar ECRU Erfgoed kiezen we ervoor om de expliciete verwijzing in de naam naar het mijnverleden los te laten en zo de brede cultureel-erfgoedwerking te benadrukken. Toch wijzigt de werking van de erfgoedcel niet en zal ook de komende jaren nog verder ingezet worden op het verzekeren van de toekomst van al het cultureel erfgoed van de regio, waaronder het mijnerfgoed. Ook het subsidiereglement blijft in voege voor verenigingen die een erfgoedproject willen uitwerken.”

An Moons, voorzitter van ECRU

Lees het volledige persbericht hier:

Benieuwd naar ECRU Erfgoed? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn, waar je nu zowel cultuur- als erfgoednieuws kan ontdekken. Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het mijnverleden? Dan zit je goed op onze oude kanalen.

Onze boodschap

In ECRU haken erfgoed (ER) en cultuur (CU) in elkaar, als In ECRU haken erfgoed (ER) en cultuur (CU) in elkaar, als twee evenwaardige componenten van eenzelfde, sterke visie. Vanuit een onbevooroordeelde regisseursrol wil ECRU mensen en organisaties doen schitteren vanuit hun krachten, zonder zelf in de schijnwerpers te staan. ECRU eist niet de aandacht op met felle kleuren, maar geeft de kleur aan cultuur. ECRU wordt sterker door anderen sterker te maken.

Ons logo

Wie naar het logo kijkt, zal onze boodschap herkennen. De toepassing van enkel zwart of wit is sober maar krachtig, de letters zijn niet af want ECRU geeft ruimte: we schrijven de eerste pagina’s, maar het is aan anderen om het verhaal te vervolledigen. De wisselende plaatsing van de letters symboliseert dynamiek en samenspel.