Enquête Erfgoedzorg op onze website


Afbeelding enquêteErfgoedcel Mijn-Erfgoed zet zich sinds 2011 expliciet in voor het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in en uit de Mijnstreek. Erfgoedzorg is en blijft een belangrijk deel van onze werking. Om te peilen naar de noden en verwachtingen die er leven omtrent het behoud en beheer van erfgoed hebben wij een enquête samengesteld, zodat we onze beperkte tijd en middelen efficiënt en gericht kunnen inzetten. U kunt deze enquête terugvinden op de pagina Ondersteuning > Erfgoedzorg, of hier downloaden als Word-document of als pdf.