Wat is ECRU Erfgoed?


ECRU Erfgoed is een van de Vlaamse erfgoedcellen.

De Limburgse Mijnstreek ademt cultureel erfgoed. In As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen zitten verrassende collecties, zijn er betoverende plekken, hoor je ontroerende en verrassende verhalen…

Veel van dat cultureel erfgoed is uiteraard te linken aan het rijke mijnverleden van deze gemeenten, maar het erfgoedveld in de Mijnstreek is veel uitgebreider dan dat: denk maar aan het religieus erfgoed, de talrijke musea en privéverzamelingen, heemkundige kringen die zich bezig houden met dialecten en straatnaamkunde, oude gewoonten en gebruiken, tradities en feesten, oorlogsherinneringen- en herdenkingen…

ECRU Erfgoed wil al dat cultureel erfgoed in kaart brengen en helpen bewaren, het zo toegankelijk mogelijk maken voor een groot publiek, en samenwerken met de erfgoedactoren in de streek.

In 2007 werd Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (inmiddels: ECRU Erfgoed) opgericht bij het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap en de Projectvereniging Mijnstreek (inmiddels: Projectvereniging ECRU). De erfgoedcel is opgericht om een duurzaam erfgoedbeleid uit te werken, in samenwerking met de lokale besturen en andere actoren in de erfgoedsector, en dit voor de 6 mijngemeentes van Limburg: As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen. Lees hier meer over het ontstaan en de evolutie van de erfgoedcel.