Erfgoedcellen


Erfgoedcellen werken in het kader van een cultureel-erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap afsluit met een stad of regio. Dat is een contract dat een stad, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of -specifiek voor Brussel- de Vlaamse Gemeenschapscommissie afsluit met de Vlaamse Gemeenschap om het lokale roerende en immateriële erfgoed zichtbaarder te maken.

Door hun projectwerking zijn de erfgoedcellen uitgegroeid tot een eerste aanspreekpunt voor vele lokale erfgoedorganisaties. De voorbije jaren hebben zij daarom ook sterk ingezet op ondersteuning, vooral van erfgoedvrijwilligers, door individuele begeleiding, uitleendiensten en een vormingsaanbod.

Naast ECRU Erfgoed (voorheen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) is er in Limburg ook nog Erfgoedcel Haspengouw actief. Een volledig overzicht van de erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel vind je op de website erfgoedcellen.be. Onderstaande kaart geeft een idee van hun geografische spreiding en dekkingsgebied.