Erfgoedplus


egpErfgoedplus.be is de databank voor cultureel erfgoed van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Je kan er nagaan wat er allemaal aan erfgoed te vinden is in de eigen gemeente, de eigen stad, het museum in de buurt… en je kan er informatie terugvinden over je favoriete erfgoed of onderwerp.

De Erfgoedcel stimuleert en ondersteunt partners in de Mijnstreek om cultureel erfgoed te registreren, inventariseren en/of te ontsluiten via Erfgoedplus.be. Je kan Erfgoedplus.be gebruiken als ondersteunend instrument voor het beheer van je erfgoed: aanmaak digitale inventaris (bv. Erfgoedregister), opvolgen bewaartoestand, afstotingsbeleid, depotbeleid, preventie… Met de technische hulpmiddelen en begeleiding van Erfgoedplus.be kan je de kwaliteit van de eigen inventaris verbeteren met het oog op uitwisselbaarheid en duurzaamheid. Ook kan je via Erfgoedplus.be de eigen erfgoedcollecties toegankelijk maken voor het grote publiek en makkelijk met de eigen collectie deelnemen aan Europeana.

Er zijn twee belangrijke onderdelen: de website en het register. De website maakt alles zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Zo worden ingevoerde erfgoedobjecten visueel in kaart gebracht en zijn ze onderling doorzoekbaar via de achterliggende databank. Via het Erfgoedregister, de invoermodule in Erfgoedplus.be, kunnen organisaties die zelf geen digitale inventaris hebben, hun erfgoedobjecten beschrijven en rechtstreeks invoeren in de databank.

Het Erfgoedregister is een professionele webtoepassing met museale standaarden om collecties te beheren. Met deze gratis invoermodule kunnen organisaties hun erfgoedobjecten zelf invoeren en registreren. Het is een volwaardige toepassing voor objectregistratie en collectiebeheer. Elke deelnemer krijgt zijn eigen collectie binnen het Erfgoedregister en kan op elk gegeven moment de inventaris oproepen en bewerken. Als online toepassing kan men overal via een internetverbinding met het Erfgoedregister aan de slag. Het is perfect mogelijk om van thuis uit in alle comfort en op eigen tempo gegevens in te voeren. Iedereen in de vereniging kan gegevens invoeren. Immers, vanuit meerdere PC’s kan men tezelfdertijd aan het Erfgoedregister werken.

Wil je zelf ook je collectie inventariseren via Erfgoedplus.be? Contacteer dan het PCCE (Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed), e-mail: pcc@limburg.be, telefoon: 011 23 75 75 of laat je adviseren door de Erfgoedcel.