Erfgoedwinkel


We werken inmiddels niet meer met deze website. Wil je nog een van onderstaande publicaties bestellen, stuur dan een mailtje aan info@ecru.be.

ehbcb

Eerste Hulp bij Collectiebeheer

In het kader van de informatiedag over Erfgoedzorg in de Mijnstreek, die de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed samen met Manifesta organiseerde, verscheen een publicatie met praktische tips voor het omgaan met collecties. Als beheerder van een collectie kun je niet alles bewaren: je moet keuzes maken. Beperkte opslagruimte, beperkte tijd en beperkt budget voor degelijke opslag en ontsluiting zijn vaak de aanleiding. Het is daarom nuttig om stil te staan bij wat je precies wil bewaren (en wat niet).

Aan te vragen tegen verzendkosten via info@ecru.be.

Dvd: Uit de grond, uit het hart. Een documentaire van Joris Rabijns

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (nu ECRU Erfgoed) gaf opdracht tot het maken van deze film, die een aantal mensen centraal zet die sinds vele jaren het mijnverleden met passie bewaren en ontsluiten.

Twintig jaar nadat de laatste Limburgse mijn sloot, zijn in de Mijnstreek de sporen van het rijke verleden nog overal terug te vinden. Niet alleen het bijzondere gebouwenpatrimonium, maar ook het roerende en immateriële erfgoed leeft vandaag de dag verder. En dit dankzij talrijke mensen, verenigingen en initiatieven die sinds jaren het rijke mijnerfgoed beheren en behouden.

In deze film komen mensen aan het woord die sinds vele jaren het mijnverleden met passie bewaren en ontsluiten. Recht uit het hart spreken ze over hun jarenlange inzet, de situatie anno 2012 en hun bekommernissen over de toekomst. Terugkijkend naar wat eens was vertellen ze ook over wat ze hopen dat ooit zal zijn, en drukken ze de wil uit samen hun gekoesterde mijnerfgoed te vrijwaren en door te geven aan de komende generaties.

De originele dvd is helaas uitverkocht, maar de film is integraal te bekijken op YouTube op https://www.youtube.com/watch?v=GMlkWNou9ZQ.

8f8cfd51-b132-4104-9994-c76b284c03c5

Euregionale mijnerfgoedkaart

Deze kaart werd gerealiseerd door de Erfgoedcel, op initiatief van de provincie Limburg en in samenwerking met Blegny-Mine, M2015 Jaar van de Mijnen, Zweckverband Region Aachen en Kelmis en toont het prachtige en gevarieerde mijnerfgoed in Limburg (BE), provincie Luik (BE), de Duitstalige gemeenschap van België (BE), Regio Aken (DE) en Limburg (NL). De kaart wil de bezoekers en inwoners stimuleren over de (lands)grenzen heen te gaan en het nabije mijnerfgoed in de Euregio te bezoeken. Deze kaart wordt gezien als hefboom voor duurzame samenwerking rond euregionaal mijnerfgoed (in transitiegebieden).

Aan te vragen tegen verzendkosten via info@ecru.be.

max ll

MaxiMine leerlingenbundel

Deze bundel maakt deel uit van het MaxiMine lespakket. De leerlingenbundel bevat de opdrachten, de lerarenbundel vormt een praktische handleiding bij de opdrachten uit de MaxiMine leerlingenbundel. Het MaxiMine lespakket met mijnerfgoed als thema werd ontwikkeld door de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in samenwerking met het Vlaams Mijnmuseum Beringen en de ECRU Erfgoed. Het lespakket richt zich in eerste instantie tot leerlingen uit de eerste graad van het Secundair Onderwijs (A-stroom).

Je kan de leerlingenbundel via deze link downloaden. Een papieren versie is tegen verzendkosten te verkrijgen via info@ecru.be.

max lkr

MaxiMine lerarenbundel

Deze bundel maakt deel uit van het MaxiMine lespakket en vormt een praktische handleiding bij de opdrachten uit de MaxiMine leerlingenbundel. Het MaxiMine lespakket met mijnerfgoed als thema werd ontwikkeld door de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL).

In deze bundel worden eerst de verschillende onderdelen van het lespakket toegelicht: het MaxiMine game, de MaxiMine leerlingen- en leerkrachtenbundel en het bezoek aan het mijnmuseum van Beringen. Hierna volgt een handleiding bij de diverse opdrachten uit de MaxiMine leerlingenbundel. Het lespakket is flexibel opgezet en kan dus op verschillende manieren worden geïmplementeerd en gecombineerd. Het lespakket richt zich in eerste instantie tot leerlingen uit de eerste graad van het Secundair Onderwijs (A-stroom).

Je kan de leerkrachtenbundel via deze link downloaden. Een papieren afdruk is tegen verzendkosten verkrijgbaar via info@ecru.be.

erfgoedradar

Erfgoedradar

Vanaf 2011 kunnen lagere scholen uit de Mijnstreek samen met ECRU Erfgoed een erfgoedradar opstellen. Dat wil zeggen dat we samen op speurtocht gaan naar sporen uit het verleden in en rond de school, en die onder begeleiding van erfgoedkenners verwerken in een album.

In en rond de scholen van de Mijnstreek bevindt zich heel wat cultureel erfgoed, genoeg stof om op een leuke manier omgevingsgericht(er) te leren, én aan erfgoededucatie te doen. Maak samen met de leerlingen van je klas (basisonderwijs) en de Erfgoedcel een prachtige erfgoedradar: een album vol sporen uit het verleden, in de buurt van jouw school.

Weet jij bijvoorbeeld wat de straatnamen rond je school betekenen? Welke oud-leerlingen een belangrijke rol speelden? Hoe oud het schoolgebouw is en wie het bouwde? Deze en nog véél meer vragen kan je met je klas beantwoorden door een erfgoedradar te maken. Ga als een echte speurder op zoek naar de herkomst van straatnamen, neem interviews af met bekende personen uit de buurt, ontdek de geschiedenis van oude gebouwen en natuurfenomenen, enzovoort. Samen een erfgoedradar opstellen kadert binnen heel wat eindtermen en binnen omgevingsgericht leren.

De erfgoedcel ECRU Erfgoed begeleidt de school op maat, en misschien steekt de plaatselijke heemkundige kring ook een tandje bij. Voor meer informatie: info@ecru.be.

lesmap mijng

Lesmap ‘Mijn-Geschiedenis’

In 2008 ontwikkelde basisschool De Triangel in samenwerking met de Stichting Erfgoed Eisden, de (provinciale) Cel Mijnerfgoed en de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (thans ECRU Erfgoed), een lesmap over het mijnverleden. De map biedt 1001 aanknopingspunten om het mijnverleden aan bod te laten komen in alle graden van de lagere school. De doelstelling is om de omgeving waarin kinderen in de Mijnstreek leven, te verklaren door het verleden.

De lesmap ‘Mijn-Geschiedenis’ is zowel een methode, een uitgewerkt project als een schat aan informatie rond de integratie van het mijnverleden in het programma van het lager onderwijs. In de lesmap kan je, naast de verschillende methodieken, opdrachten en spelen, ook heel wat achtergrondinformatie vinden over het mijnverleden in de streek. Het geheel is opgehangen aan een leuk Kijkboek: een stripverhaal over Bèrke, de Mijnmuis, en zijn avonturen.

Wat vind je zoal in de lesmap?

  • De eindtermen en leerdoelen
  • Uitleg over de CLIM-methode (coöperatief leren in multiculturele groepen)
  • Werkblaadjes, voorleesverhalen, spelen…
  • Opdrachten om te kopiëren
  • Extra literatuur, info over leeruitstappen, foto’s…
  • Met aangepaste gegevens voor de verschillende mijnzetels in Limburg.

De lesmap is verkrijgbaar bij ECRU Erfgoed – prijs: € 5 (excl. verzendkosten), aan te vragen via info@ecru.be.

Workshop erfgoed

Workshop: Erfgoed, wat zit er in voor jouw organisatie?

Sinds januari 2010 kan je een medewerker van ECRU Erfgoed bij jou op de dienst uitnodigen om een gratis workshop te komen geven rond erfgoed. Daar wordt de laatste jaren veel over gepraat. Er is ook zoiets als een erfgoedcel. Maar hoe zit dat ook alweer precies? Hoe kan jij zelf aan de slag met erfgoed? En waarom zou je met jouw organisatie zelf een project rond of over erfgoed organiseren?

Met deze workshop kom je te weten waar erfgoed op slaat en vooral: wat de meerwaarde is om met erfgoed aan de slag te gaan.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@ecru.be.