Kermistradities


Van kerkmis naar kermis

Foto uit het archief van de Stichting Erfgoed Eisden

Het beeld van de kermis is doorheen de tijden sterk veranderd. De oorsprong van het woord ‘kermis’ ligt in kerkmis/kerkemesse en verwijst naar het jaarlijkse feest van de kerkwijding. Op deze dag kwamen de gelovigen samen om het feest van de patroonheilige van de kerk te vieren. Al van oudsher werd dat gevierd met een processie en daar kwamen allerlei feestelijkheden bij. Zo een kerkmis bestond in elke parochie, klein of groot. Uiteindelijk verdween na verloop van tijd het religieuze karakter van de kerkmissen en vervelde de kerkmis naar kermis.

Kermistradities

De dorps- en wijkkermissen maken met hun kleine en grote tradities deel uit van ons cultureel erfgoed. Maar wat zijn precies die tradities? Met een nieuw project wilden we hier een goed beeld van krijgen. Werd de familie uitgenodigd en welke typische gerechten kwamen er dan op tafel? Werd in het dorp ook een kermiskoers gereden en met welke prijs ging de winnaar naar huis? Gaat de kermis nog altijd van start met het uitgaan van de processie? Hoe zit het met de dorpsfanfares en de eventuele rivaliteit ertussen?

Kermisspel: ‘Smoutebollen en kermiskoers. Van Zussen tot As.’

Inmiddels is met De Aanstokerij een educatief spel voor de Limburgse lagere scholen uitgewerkt over de historiek en de evolutie van de dorpskermissen in Limburg. Dit spel is nu beschikbaar. Lees er hier alles over, en bestel het spel voor jouw school!

Dit project is een samenwerking tussen Heemkunde Limburg en de Limburgse Geschied- en Heemkundige kringen, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, het Limburgs Volkskundig Genootschap, erfgoeddiensten van Tongeren en Lanaken en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE).