Limburg Verzameld/t


limburgverzameldt_logo-page0

 

Limburg Verzameld/t ziet ‘het verzamelen’ als een uiting van volkscultuur en als immaterieel erfgoedfenomeen. In samenspraak met de geschied- en heemkundige kringen in Limburg, en via de netwerken van de projectpartners, worden Limburgse verzamelaars en verzamelingen in kaart gebracht en bezocht. Tot in het najaar van 2016 worden verzamelingen beschreven, gewaardeerd en benaderd voor begeleiding en ondersteuning. Op de Facebookpagina Limburg Verzameld/t verschijnen regelmatig korte verslagen van de verzamelingen die bezocht werden en kunnen verzamelaars tips en ervaringen uitwisselen. Een algemeen overzicht van verzamelingen in Limburg wordt op de website Erfgoedplus.be getoond.

 

Heb jij zelf een verzameling, of ken je iemand die een verzamelaar is?

Laat het ons dan zeker weten!

Limburg Verzameld/t wordt opgezet door Heemkunde Limburg, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, het Limburgs Volkskundig Genootschap, Het Stadsmus (Hasselt) en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), met ondersteuning van ETWIE.

Aanleiding tot het project vormde de tentoonstelling ‘Dokter Bamps verzamelt. Reconstructie van een 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie.’ in Het Stadsmus. Deze tentoonstelling ging in op een 19de-eeuwse topcollectie uit Limburg die na het overlijden van de verzamelaar Europees verspreid geraakte. Limburg Verzameld/t gaat op zoek naar de ‘Dokter Bamps van nu’ en wil erfgoedverzamelingen in kaart brengen om topcollecties te identificeren zodat men tijdig kan ingrijpen als Limburgs erfgoed dreigt verspreid te geraken. Het Limburgs Volkskundig Genootschap engageerde zich in het uitwerken van een methodologie voor de beschrijving en waardering van die Limburgse erfgoedverzamelingen.

Voor meer informatie over Limburg Verzameld/t kun je onze projectmedewerker contacteren:

Pieter Neirinckx
E. Coppéelaan 87
3600 Genk
089 811 412
0479 51 35 83
pieter@limburgverzameldt.be