Met steun van de Erfgoedcel


MIJNERFGOED_LOGO_2Onderstaande projecten werden ondersteund door de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, nadat er telkens een aanvraag binnen het project- of restauratiesubsidiereglement werd ingediend.

Bereid ook jij een erfgoedproject in de Mijnstreek voor? En wil je nagaan of ook jouw initiatief kans maakt op een ondersteuning door de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed? Lees er dan zeker onze subsidiereglementen op na en/of neem contact op met de Erfgoedcel.

 

 

 

Projectsubsidies


Ondersteunde projecten in 2015

Opgrimbie WOIIOpgrimbie in WO II 1940-1945

Stichting Erfgoed Opgrimbie organiseerde op 31 mei 2015 een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Opgrimbie en bracht daarbij een brochure uit met toelichtingen bij deze tentoonstelling. Via allerhande dagboeken, foto’s, verhalen en documenten van gevluchte bewoners, werd dit verhaal van alle oud-strijders, weggevoerden, krijgsgevangenen, gesneuvelden, werkweigeraars tegen wil en dank in Duitsland… samengesteld met het verloop van een tijdlijn vanaf 1918 tot 1949.

 

orgel BeringenHelp! We zitten met een orgel

vtbKultuur (Beringen) gaf met steun van de Erfgoedcel een publicatie uit over het in mei 2012 gerestaureerde Theodoor Smet Orgel van Koersel. Hierin komen de volgende aspecten aan bod:- de geschiedenis van het orgel; de relatie van het orgel met de stedelijke muziekacademie SAMWD Beringen; de relatie tussen de stedelijke muziekacademie en de NV Steenkoolmijnen van Beringen (waar de academie ontstond); de relatie orgelmuziek – stomme (stille) film; de relatie orgel en hedendaagse context. Dit boekje werd gelanceerd n.a.v. de orgelconcerten op 25 april en 9 mei 2015.

 

25 jaar kring Beverlo25 jaar Heemkundige Kring Beverlo

De Heemkundige Kring Beverlo vierde haar zilveren jubileum op 10 april 2015 in buurtcentrum De Kardijk met een toespraak van de voorzitter, een powerpointreportage van 25 jaar Heemkunde Beverlo, een panelgesprek, een film “betoverend Beverlo” waarin zes vergeten en/of onbekende dorpsaspecten in de kijker worden gezet, de voorstelling van het boek “Beverlo in de 18de eeuw” en een receptie. Voor de verfilming en montage van de film, en de druk van het boek werd een projectsubsidie toegekend.

 

Opgrimbie plechtigTentoonstelling ‘Opgrimby plechtig’

Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca zette op 26 april 2015 (Erfgoeddag) de religieuze erfenis van Opgrimbie in de kijker met een tentoonstelling. Historische eerste en plechtige communiefoto’s werden gepresenteerd samen met attributen die voor nieuwe generaties niet altijd meer herkenbaar zijn. Tegelijkertijd werd de oorspronkelijke priester- en misdienaarskledij die op de foto’s te zien was, voor het eerst tentoongesteld. Een uniek beeld van de parochiegeschiedenis in Opgrimbie was het resultaat.

 

60jchiro60 jaar Chiro Meulenberg

Chiro Meulenberg bedankte op 16 april 2015 alle (oud-)leden, (oud-)leiding ouders etc. van nu tot 60 jaar terug door herinneringen op te halen, dia’s te vertonen, eucharistieviering, tentoonstelling, … te organiseren. Voor de tentoonstelling heeft men ca. 3000 dia’s en foto’s van vroeger gedigitaliseerd, zodat ze niet verloren zullen gaan. Mede dankzij een subsidie van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed konden deze tentoonstelling en digitalisering gerealiseerd worden.

 

 

be den boerNacht van de Geschiedenis: Thema 2015 – Landbouw

Davidsfonds Koersel richt zich in haar jaarlijkse dialectproject telkens op een specifiek aspect van de geschiedenis van Koersel. 2015 stond in het teken van ‘Landbouw’. Op 24 maart 2015 kwam het boerenleven in Koersel aan bod in al zijn aspecten. Dit alles gedocumenteerd met foto’s, films, expo’s en andere media. Het dialectaspect sprak veel belangstellenden aan, evenals de koppeling aan een historisch thema.

 

 


Ondersteunde projecten in 2014

lesbrief GenkLesbrief Genk in de negentiende eeuw

Het Sint-Jan Berchmanscollege Genk (KASOG vzw) heeft i.s.m. Limburgse Studies vzw en het Rijksarchief Hasselt een lesbrief uitgegeven voor leerlingen van 5 middelbaar ASO en TSO, waardoor zij kennismaken met en actief gaan werken rond het dagelijks leven in Genk in de negentiende eeuw. Dankzij het gebruik van bronnen uit deze periode wordt de leerstof vatbaarder voor de leerlingen. Erfgoedcel Mijn-Erfgoed kende een subsidie toe voor het ontwerpen en drukken van de lesbrief.

 

Vucht WOIIVal van de “Vlieger”: aanloop naar de Tweede Wereldoorlog

Heemkundige Kring Vochte organiseerde een herdenkingsproject rond het begin van de Tweede Wereldoorlog, n.a.v. het feit dat 75 jaar geleden in Vucht-Maasmechelen een Duitse Messerschmidt is neergestort met twee Duitse officieren met de invasieplannen. Een gebeurtenis die in 1940 wereldnieuws was. De Heemkundige Kring kreeg een subsidie voor het uitgeven van het boek ‘Vucht in de Tweede Wereldoorlog. Een Maaslands dorp in de maalstroom van de wereld” dat de gebeurtenissen en het dagelijks leven in Vucht tijdens en vlak na de oorlog beschrijft en in beeld brengt.

U zijt wellecomeU zijt wellecome

Davidsfonds Koersel kreeg een subsidie voor een project waarbij vier liederen van August Cuppens in een liederenbundel werden uitgegeven. In deze bundel worden tevens zijn leven, zijn werk, en de samenwerking met componist Lodewijk Devocht belicht. De plechtige inzegening van het grondig gerenoveerde Mariapark van het Koersels Kapelleke op 28 december 2014 werd opgeluisterd met volkszang van de Vlaamse kerstliederen uit deze bundel.

 

pitslampen terrilMet pitslampen de terril op

Vzw Toerisme Heusden-Zolder organiseerde op 29 november 2014 een wandeling vanaf Den Lavaar op en rond de mijnterril van Heusden-Zolder, begeleid met pitslampen en kaarslicht. Onderweg werden verhalen verteld over het mijnverleden en de impact van de mijn op Heusden-Zolder. Er werd tevens een programmafolder met een verhaal over het mijnverleden (met foto’s) uitgebracht met financiële steun van de Erfgoedcel.

 

 

WOI Heusden-ZolderHerdenking Wereldoorlog 1914-1918 Zolder

Heemkring Zolder kreeg projectsubsidie voor een tentoonstelling op 11 november 2014 in het Heemkundig Museum Woutershof. In deze tentoonstelling werd niet alleen aandacht geschonken aan de gesneuvelden, maar evenzeer aan al de oud-strijders, de weggevoerden en de burgerslachtoffers.

 

 

afrit 27DVD + postkaarten ‘Afrit 27’

Art 27 vzw kreeg projectsubsidie voor het maken van de documentaire “Afrit 27”, in het kader van de jaarlijkse expositie ‘Artikel 27’ met als thema ‘Schatkamers van migratie’. Dit thema kaderde binnen de viering van 50 jaar migratie, maar bood een ruimere kijk dan enkel de Turkse en Marokkaanse migratie. Met de expositie en de documentaire wilde men een open en positieve blik geven op de rijke migratiegeschiedenis van Heusden-Zolder en de regio. ‘Afrit 27’ is een verwijzing naar Artikel 27 van de mensenrechten dat stelt dat ‘iedereen het recht heeft te genieten van Kunst en Cultuur’, en naar afrit 27 van de E314 (Zolder) als eindpunt van migratie voor de geïnterviewde personen (uit de documentaire). De film werd getoond tijdens de genoemde expositie Artikel 27 van 1 tot en met 23 november 2014.

Maasmechelse dorpenBoek ‘100 jaar WO I in Vucht en Eisden’

Heemkundige Kring Vochte bracht in samenwerking met Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca en Stichting Erfgoed Eisden een boek uit over het dagelijkse leven tijdens de oorlog, met verhalen over de inval, de elektrische draad, opeisingen en oorlogsschade, gesneuvelden, enz. in de Maasmechelse deelgemeenten Vucht, Eisden en Opgrimbie. De voorstelling van deze publicatie vond plaats op 26 september 2014.

 

 

kerkjeTentoonstelling “… dan zie ik mijn kerkje weer”

Erfgoedwerking Helchteren kreeg een subsidie om i.s.m. het Parochieteam een dubbeltentoonstelling te organiseren op 14 september in CC de Roepsteen van enerzijds Religieus erfgoed van de parochie: over priesters, missionarissen, zusters, processies, kapellen, eremissen, volksdevotie, bedevaarten … en anderzijds ging er n.a.v. de 70ste verjaardag van de bevrijding (september 1944) ook een beperkte tentoonstelling door over de bevrijdingsperiode in Helchteren.

Opgrimbie 14 18Tentoonstelling 100 jaar 14-18 “Opgrimbie 14-18 onze strijd”

Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca uit Opgrimbie (Maasmechelen) kreeg projectsubsidie om een tentoonstelling te houden op 10 augustus 2014 in het wijkcentrum van Opgrimbie, voor en over de bewoners van Opgrimbie, om te herdenken dat vanuit Opgrimbie 25 soldaten naar de oorlog vertrokken zijn en er 3 gesneuvelden waren tijdens de periode ’14-’18, en om via deze tentoonstelling de familie te eren van de gesneuvelden en de soldaten van toen.

 

25 jaar Beringen“Werken en leven in en rond de mijn van Beringen, jaren 80”

De Vrienden van het Mijnstreekmuseum gaven in het kader van het project “25 jaar mijnsluiting Beringen” een fotoboek en een krantje uit, om zo een tastbaar resultaat aan deze herdenking te geven. Deze publicaties werden op de afsluitende activiteit op 26 oktober 2014 gepresenteerd. Het krantje bevat historische informatie over de mijnsluitingen. Het fotoboek is gebaseerd op de fototentoonstelling die in het badzalengebouw doorging. Voor deze beide publicaties werd een projectsubsidie toegekend.

Pruisen in BeverloBeverlo en de Eerste Wereldoorlog

De Heemkundige Kring Beverlo presenteerde op 13 juni 2014, tijdens de heemkundige avond over het leven van de Beverlonaren tijdens WO I, een nieuw boek (‘Pruisen in Beverlo’), en er werd een expositie geopend waarbij een kortfilm vertoond werd over de resterende sporen van WO I in het huidige Beverlo en werd een interview afgenomen van François Cruysberghs, die al decennia informatie verzamelt over de Beverlose oud-strijders. Voor de druk van het boek en de uitwerking van de expositie ontving de Heemkundige Kring een subsidie.

 

90 jaar Pools comité90 jaar Pools Comité Plaatselijke Verenigingen

Het Pools Comité Plaatselijke Verenigingen Waterschei bestond in 2014 90 jaar en organiseerde ter gelegenheid daarvan (met subsidie van de erfgoedcel) een fototentoonstelling als feestelijke terugblik. Tevens werden twee tijdslijnen gemaakt: een over Polen over de jaren heen, en een over het verenigingsleven over de jaren heen. Deze tentoonstelling was te zien van 22 tot en met 29 juni in “Polska Sala” in Genk, en daarna bij Heemkring Heidebloemke in de bibliotheek van Genk.

 

Café citéCafé Cité, het caféleven op de cité van Beringen Mijn

Citévolk Spreekt organiseerde in samenwerking met het Mijnmuseum, CC Beringen, Stad Beringen, Rimo, en Heemkundige Kring Kiosk van 30 augustus t/m 7 september 2014 een tentoonstelling over het café- en uitgaansleven in Beringen-Mijn, in het kader van de herdenking van 25 jaar sluiting kolenmijn Beringen. Beringen-Mijn kende in de periode van de mijn een heel divers en rijk café- en ontspanningsleven, dat onder de noemer Santé Cité via een unieke tentoonstelling in de kijker werd gezet. Ze ontvingen hiervoor een projectsubsidie van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. (foto: Hans Put)

spread the loveSpread the Love

Initiatiefnemer vzw AFF organiseerde op 1 en 2 augustus 2014 het Absolutely Free Festival op de terreinen van C-mine, Genk. Omdat dit min of meer samenviel met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, werden gedurende de twee festivaldagen zakjes met madeliefjes-zaad uitgedeeld onder het publiek onder het motto “Spread the Love”. Het madeliefje is immers hét symbool voor de Limburgse strijd in de Eerste Wereldoorlog. Op deze manier wilde het maatschappelijk geëngageerd festival het verhaal van de Eerste Wereldoorlog uitdiepen en de banden tussen een jong publiek en dit stuk Limburgse geschiedenis aanhalen. Dit initiatief werd gesubsidieerd door de Erfgoedcel.

120 broederkring120 jaar Broederkring

De Koninklijke Harmonie Broederkring vzw organiseerde n.a.v. haar 120-jarig bestaan op 3 en 4 mei 2014 een feestelijk reünieweekend in CC Houthalen-Oost met muzikale workshops en een jubileumconcert. Tevens werden de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Harmonie in een fototentoonstelling weergegeven. De Erfgoedcel verleende financiële steun voor het realiseren van de tentoonstelling, die naderhand een plaatsje vond in de eigen lokalen van de Harmonie.

Paalse beroepenPaalse Beroepen, een grenzeloos vertrouwen

Kiosk Heemkunde Beringen-Paal stelde op Erfgoeddag 2014 een nieuw boek voor: ‘Paalse beroepen, een grenzeloos vertrouwen’. Door de sociale en technische ontwikkelingen zijn veel ambachtelijke en dienstverlenende beroepen geheel verdwenen of vrijwel uitgestorven. In dit boek wordt een beeld geschetst van deze oude beroepen, die uitgevoerd werden door Palenaren. Zowel bewoners die een beroep afsloten (een molenaar, de dorser, herberg van vroeger, de vuurmolen, de schippers van het vlot, de zeeldraaier, de hoefsmid, enz.) als ook bewoners die aan het begin stonden van een nieuw beroep (de melkboer, de elektricien, enz.) komen aan het woord. De sfeervolle zwart-wit foto’s, de stambomen en documentatie schetsen een beeld van een manier van werken die voorbij is. Dit boek kwam mede tot stand dankzij een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

laatste reisTentoonstelling Erfgoeddag “De laatste reis”

Toen de gemeente Maasmechelen in 2010 startte met het ruimen van oude graven in Opgrimbie, legde de Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca het toen nog ongeschonden kerkhof vast op foto en ging op zoek naar verschillende bijhorende bronnen i.v.m. de laatste reis…. Op Erfgoeddag (27 april 2014) hield de Heemkring in het wijkcentrum van Opgrimbie hierover een tentoonstelling met albums met bidprentjes en doodskaarten en foto’s op canvas, met financiële steun van de Erfgoedcel.

 

schatten van verhalenSchatten van verhalen: “Voor wie in zijn hoofd kijkt, zijn er geen grenzen”

Vormingplus Limburg vzw diende een subsidieaanvraag in voor het project “Schatten van Verhalen ‘Voor wie in zijn hoofd kijkt, zijn er geen grenzen’’’. Hierbij werden door een gemengde groep van nieuwe en oude Genkenaren – via de methodiek van verhalen vertellen – ervaringen gedeeld over thema’s als migratie en thuis. Hiervoor werden tijdens een tiental verhalensessies onder begeleiding van een professionele verhalenvertelster ‘Schatten van Verhalen’ blootgelegd. Op Erfgoeddag (27 april 2014) werd al het verzamelde gepresenteerd in de Bibliotheek van Genk.

 

50 jaar turnkringVijftig jaar Turnkring DeSeM-Harop

Turnkring DeSeM-Harop Boxbergerheide-Genk vierde in 2014 haar 50-jarig bestaan met een turnmarathon, een academische zitting en een publicatie over de geschiedenis van de Turnkring. Deze werd gereconstrueerd uit een honderdtal getuigenissen en stukken uit privé-verzamelingen, aangezien het archief in 2011 (tijdens de Pukkelpop-storm) werd vernietigd. Dit enorme werk resulteerde in een “nieuw” archief en een boek dat de historie van de Turnkring bewaart, gekaderd in de historiek van de wijk Boxbergerheide in Genk.

 

mijnramp Eisden8 maart 1984, de laatste grote mijnramp in Eisden

Stichting Erfgoed Eisden kreeg een subsidie voor een expositie in zaal Casino en de Sint-Barbarakerk in Eisden, naar aanleiding van het feit dat het op 8 maart 2014 30 jaar geleden was dat er een grote mijnramp in de mijn van Eisden plaatsvond. De Stichting wilde dit in de eerste plaats in herinnering brengen, maar hoopt tevens dat 8 maart een vast moment wordt, waarop alle verongelukte mijnwerkers herdacht zullen worden. De herdenking ging van start met een stil moment aan het beeld van de Putmannen. De tentoonstelling verhuisde na het weekend naar de Sint-Barbarakerk, waar hij tot en met Erfgoeddag op 27 april 2014 te bezichtigen was. (foto: www.hbvl.be)


Ondersteunde projecten in 2013

nacht van de geschiedenis KoerselNacht van de Geschiedenis: Dagelijks leven in WO-I in Koersel

Davidsfonds Koersel vroeg in 2013 een  projectsubsidie aan voor haar jaarlijks terugkerend dialectproject dat zich telkens op één specifiek aspect van de geschiedenis van Koersel richt. In 2014 stond de Nacht van de geschiedenis in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In een interactieve avond kwamen o.m. aan bod: wat betekende de oorlog in een dorp als Koersel? Welke verhalen zijn er over deze periode? Zijn er nog getuigen die erover kunnen vertellen? Dit alles gedocumenteerd met foto’s, films, expo’s en andere media om de oorlog ook letterlijk in beeld te brengen, met de nadruk op het dagelijks leven in de oorlogsperiode.

kazerne HHGekazerneerd in Helchteren

Op het grondgebied van Houthalen-Helchteren ligt in een ‘witte vlek’ van 65 hectare staatseigendom en sinds lang in gebruik door Defensie: “Kazerne Helchteren”. Natuurpunt Houthalen-Helchteren vzw heeft i.s.m. het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren, in de loop van 2014 de geschiedenis en de evolutie van dit terrein in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten zullen in 2015 worden ontsloten voor publiek. Het gaat uit van 4 perspectieven: infrastructuur (terrein, gebouwen, ….), bestemming, natuur en evolutie en de relatie met de gemeenschap (soldatencafés, ‘handel’, …). Natuurpunt ontving hiervoor een projectsubsidie.

33 jaar carnavalJubileumviering 33 jaar Carnavalsvereniging Orde der Asserbakken

De Asser Carnavalsvereniging Orde der Asserbakken vzw ontving een projectsubsidie om tijdens haar Jubileumviering (33 jaar Carnavalsvereniging Orde der Asserbakken) een jubileumtentoonstelling te realiseren die het uitgebreide archief van de vereniging tentoonstelde: fotoalbums, gemaakte publiciteit, affiches, kledij van de vereniging… en er werd een videohoek geïnstalleerd waar men kon kijken naar beeldmateriaal van voorbije carnavalszittingen.

digitaal kerkhof OpgrimbieDigitaal kerkhof Opgrimbie

Heemkring ’t Oude Grimbiaca kreeg een projectsubsidie aan om een website te laten maken rond de digitale vastlegging van het kerkhof van Opgrimbie. De Heemkring heeft in 2013 alle bidprentjes, doodskaarten en –brieven, krantenartikelen e.d. verzameld van het volledig ongeschonden kerkhof. Via een website willen ze dit digitaal delen met alle stamhouders en afstammelingen. De website werd gelanceerd op Erfgoeddag 2014.

100 jaar voetbal Beringen100 jaar voetbal in Beringen

Voetbalvereniging KVK Beringen vroeg in 2013 een projectsubsidie aan om een voetbalboek uit te brengen over de geschiedenis van de voetbalploegen gelegen in de deelgemeente Beringen, n.a.v. het 100-jarig bestaan van Stamnummer 330 van VV Vigor. Ook werd aandacht besteed aan de andere (verdwenen) voetbalploegen. Weinig sportverenigingen slagen erin om hun oude verslagboeken, krantenknipsels, oude documenten en interviews in een boek samen te brengen. Het is een voorbeeld dat andere sportverenigingen een aanzet kan geven.

 

Theatervoorstelling La scoperta dell'AmericaTheatervoorstelling “La scoperta dell’America”

Vzw Gruppo Carota kreeg een projectsubsidie om een theatervoorstelling te brengen over natie en identiteit. De Italiaanse migratie naar België is het uitgangspunt voor deze voorstelling maar wil een metafoor zijn voor vele andere migratieverhalen. De omvang van het doelpubliek is breed gekozen: er worden zowel avond- als schoolvoorstellingen gespeeld op verschillende locaties (Gent, Brugge, Kortrijk, Antwerpen, Neerpelt, Hasselt en Heusden-Zolder).

 

onderzoeksgids west-lOnderzoeksgids voor de geschiedenis van West-Limburg

De vzw Limburgse Studies werkte i.s.m. Heemkring Beringen en Heemkring Zolder een project uit, waarin heemkundewerkers onder begeleiding zelf een onderzoeksgids voor de geschiedenis van hun streek uitwerken en gezamenlijke kennismakingsbezoeken aan archiefdiensten en voordrachten organiseren. Dit omvat tevens Lummen, Herk-de-Stad en Halen. De onderzoeksgids biedt een overzicht van nog onontgonnen bronnen- en archiefmateriaal en stimuleert om onderzoek te doen en te publiceren over de lokale geschiedenis van de 5 genoemde gemeenten in West-Limburg.

 

dakiraDakira (“Herinnering”) – 50 jaar Marokkaanse immigratie (1964-2014)

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) vroeg in 2013 een projectsubsidie aan voor een reizende tentoonstelling n.a.v. de 50ste verjaardag van de bilaterale akkoorden tussen België en Marokko. De overzichtstentoonstelling en publicatie als resultaten van het project DAKIRA zouden in Antwerpen, Brussel, Gent en Genk bezocht kunnen worden door een zo breed mogelijk publiek. Het jubileumjaar werd in Genk afgesloten, waar de tentoonstelling in C-mine liep van 8 november tot 30 december 2014.

Italiaans-Turks MijnmuseumEen Italiaans-Turks Mijnmuseum

Het Mijnmuseum Beringen kreeg in 2013 een subsidie voor de aanmaak van audiogidsen in het Turks, omdat veel oud-mijnwerkers van Turkse origine zijn en nog in de tuinwijk van Beringen of omgeving wonen. Men wilde door deze audiogids ook de Turkse bevolkingsgroep proberen warm te maken voor een museumbezoek. Voor de Italiaanse versie kon men een beroep doen op vrijwilligers. Het extra aanbod werd opgenomen in de folder van het Mijnmuseum voor 2014.

Het Boek III Om en rond de VoortUitgave van ‘Het Boek III: Om en rond de Voort’

Erfgoed Comité De Voort Op (Heusden-Zolder) bracht ná de reeds gepubliceerde uitgaven “De Voort Op” en “Oppe Voort” nog een derde boek en laatste in de reeks uit, met financiële steun van de Erfgoedcel. Onderwerpen zijn: Stop de tijd en Grenzeloos (ná WO II), aandacht voor de migranten vanaf de jaren ’50 en het samenleven op de Voort waar de eerste Sociale Wijk het middelpunt was van deze buurt.

 

 

Ik weet nog hoe het wasIk weet nog hoe het was

Erfgoedwerking Helchteren bundelde een 50-tal erfgoedartikelen die tussen 2007 en 2012 verschenen zijn in de gemeentelijke infokrant ‘In & Om” Houthalen-Helchteren. Gedurende 5 jaar werden de verhalen van inwoners opgetekend en maandelijks in het infoblad gepubliceerd. Deze artikelen die steeds grote belangstelling genoten, werden zo een heemkundige rubriek voor alle inwoners. Deze gebundelde uitgave kwam tot stand dankzij een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

CD met mijnwerkersliederenCD met mijnwerkersliederen

Het Genker Mijnwerkerskoor bracht eind 2013 een cduit met mijnwerkersliederen. Deze unieke cd is bedoeld om het mijnwerkers-verhaal te bewaren en te bestendigen met oude en nieuwe mijnwerkers-liederen. Bij het cd-doosje werd een boekje gemaakt met daarin uitleg over o.m. de herkomst van de liederen, teksten van de liederen, anekdotes, etc. om op die manier duiding te geven voor geïnteresseerde buitenstaanders. Het Genker Mijnwerkerskoor werd hiervoor financieel gesteund door de Erfgoedcel.

wie is wieTentoonstelling ‘Wie is wie’

Heemkundige kring ’t Oude Grimbiaca uit Opgrimbie maakte een nieuwe start in 2013 met een tentoonstelling voor en over de bewoners van Opgrimbie. Ze beoogden hiermee de bewoners op de hoogte te stellen van hun heemkundige werking en ze kennis te laten maken met het eerste heemkundige boekje over Opgrimbie. De heemkundige kring ontving een projectsubsidie voor het realiseren van deze tentoonstelling.

 

 

lood tot kogel‘Van lood tot kogel’ – Vroeger en nu

De Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan As vzw kreegin 2013 een subsidie om via een set van 3 bierviltjes de tradities en het ambacht van het ‘kogelgieten’ bij de schutterij te ontsluiten. De bierviltjes werden verspreid in een enveloppe die werd bedrukt met een groepsfoto van de personen die op het bierkaartje staan afgebeeld. Dit project kreeg ook een online verlengstuk op de erfgoed-blog van de Schutterij.

 

 

beringen mijnHet leven in en rond de mijn van Beringen

De Werkgroep Monumentenzorg Beringen organiseerde de tentoonstelling ‘Het leven in en om de mijn van Beringen’ op 8 september 2013 in de elektrische centrale op de mijnsite van Beringen, n.a.v. Open Monumentendag 2013. De expo bestond uit diverse onderdelen, maar de subsidie werd gegeven voor de presentatie van een aantal unieke, hedendaagse foto’s die een beeld geven van de kracht, de authenticiteit en het belang van het bewaarde erfgoed op de site van Beringen.

 

70 jaar mijn b70 jaar Mijnkathedraal Beringen

De vereniging Citévolk Spreekt organiseerde in 2013 met financiële steun van de Erfgoedcel, een tentoonstelling rond het kerkelijk leven in Beringen-Mijn. Citévolk Spreekt is er in geslaagd om 1.700 oude foto’s te verzamelen over het leven in en rond de kerk en heeft zo een hele generatie oude en nieuwe bewoners betrokken bij dit project. Fotograaf Hans Put heeft een jaar lang het huidig kerkelijk leven gefotografeerd. Al het verzamelde materiaal (interviews en foto’s) werd na afloop geschonken aan het Mijnmuseum voor verdere ontsluiting.

 

 

 

100 j WinterslagTentoonstelling 100 jaar parochie H. Hart Winterslag

Werkgroep ‘100 jaar parochie H. Hart Winterslag’ ontving in 2013 een projectsubsidie om een tentoonstelling op een 60-tal grote panelen van nog nooit getoonde foto’s en documenten van de voorbije 100 jaar in de parochie Winterslag te realiseren. Men beoogde hiermee een totaalbeeld te schetsen van het parochieleven (koolmijn – school – kerk – kliniek – verenigingsleven). De tentoonstelling was te zien in parochiecentrum Park en in de stedelijke bibliotheek.

winterslag uitgeputKijkboek “Winterslag uitgeput”

Heemkring Heidebloemke gaf in 2013 een kijkboek uit over Winterslag: “Winterslag uitgeput. Opgegraven beelden”, waarbij de nadruk ligt op de mijnbeelden en de evolutie (boringen, wijken, mijngebouwen, beelden ondergrond en bovengrond) en waarbij veelal gebruik gemaakt werd van nog nooit ontsloten foto’s uit hun eigen archief. Het boek schept een sfeerbeeld van 100 jaar mijngeschiedenis in Winterslag, en draagt zo bij aan een beter begrip en (her)waardering voor het mijnverleden.

onderzoeksgids west-lOnderzoeksgids West-Limburg

Heemkundige Kring Kiosk Beringen-Paal kreeg een projectsubsidie voor het uitbrengen van een onderzoeksgids over West-Limburg, waarin werd opgenomen: hoofdlijnen van de geschiedenis van elk dorp, wat er reeds gepubliceerd is, overzicht van de bestaande archieven over de dorpen en onderzoekstips met mogelijke onderwerpen voor verder historisch onderzoek, tot aan de Franse periode (1795) en geïllustreerd met erfgoed uit de rijke geschiedenis van de dorpen. Deze onderzoeksgids kan een handig werkdocument zijn voor heemkundigen en kan nieuwe mensen aansporen zich aan te sluiten bij een heemkring.

 

Foto- en zilvertentoonstellingFoto- en zilvertentoonstelling tijdens Bondsschuttersfeest

Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As vzw organiseerde op 23 juni 2013 een schuttersfeest waarbij een tentoonstelling gehouden werd over de geschiedenis van de schutterij met foto’s, video’s, zilver, gebruiksvoorwerpen, optredens van koningsparen en trommelkorpsen. De Schutterij kon de tentoonstelling en het drukwerk daarvoor realiseren dankzij een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

 

 

zwartwinterwaterZwartWinterWater – mijnmonumenten

Foto- en Digikring Kamera Genk bracht i.s.m. Mijndepot Waterschei een brochure uit als handleiding en wegwijzer (routebeschrijving) om de Genker monumenten te bezoeken en bezichtigen. Op deze wijze werd in de vergetelheid geraakt erfgoed terug in de belangstelling gebracht. Deze brochure werd gefinancierd met een projectsubsidie van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

 

 

wereld bordDe wereld op je bord!

Vzw AIF (Multiculturele Federatie van Zelforganisaties) kreeg in 2013 een subsidie om een kookboek uit te geven met een 25-tal recepten mét geschiedenis/herkomst van het recept (cultureel erfgoed) van 25 verschillende nationaliteiten die in de Mijnstreek aanwezig zijn. Het boek werd op 16 november 2013 gelanceerd onder de titel ‘Alles op … je bord! De wereld in je keuken’.

 

tenrijtIn die tijd, op Tenrijt: foto’s & verhalen van en over zijn (oude) bewoners

De Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool uit Houthalen-Helchteren stelde een boek samen over de geschiedenis van de wijk Tenrijt. Dit is de eerste serieuze publicatie over het vroegere gehucht Tenrijt, dat vroeger zeker een belangrijke en interessante leefgemeenschap was. De Klonkviool kreeg hiervoor een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

 

50 j turkse mi50 jaar Turkse Migratie

Vzw Tuinwijk2020 uit Eisden herdacht 50 jaar Turkse migratie met een fotoboek, een fototentoonstelling en nog enkele andere culturele activiteiten. De Erfgoedcel financierde mee aan het fotoboek ‘Arkadas’.

33 carnaval33ste Pronkzitting van Carnavalsvereniging De Palingen uit Beringen-Paal

Ter gelegenheid van het 3×11-jarige bestaan organiseerde de Carnavalsvereniging, als onderdeel van de feestelijkheden, een tentoonstelling van carnavalsartikelen van de voorbije 33 jaar. Met financiële steun van de Erfgoedcel.

klepschietenKlepschieten, verleden en heden

Het Verbond Karabijnschuttersgilden Beringen-Mijnstreek realiseerde op 28 april 2013 met financiële steun van de Erfgoedcel een tentoonstelling over het ontstaan van het klepschieten en het ontstaan van het Verbond, met attributen die nodig zijn voor het klepschieten, die getuigen van een lange traditie en behoren tot het cultureel erfgoed van Beringen-Mijnstreek en Limburg.

 

 


Ondersteunde projecten in 2012

50 j circuitBoek 50 jaar Circuit Zolder – 50 jaren oud, 50 jaren jong

Vzw Terlamen bracht in 2013 een boek uit rond het halve eeuwfeest van het circuit, waarin men heeft getracht het verleden of stukjes ervan te doen herbeleven voor zij die het meemaakten, maar ook aan de volgende generaties te doen beseffen hoe snel de technologie geëvolueerd is en ze te tonen en doen beleven hoe het vroeger was. Het boek met zogenaamde ‘untold stories’ en onuitgegeven foto’s werd ingekaderd in een roadshow door Vlaanderen en Brussel, beginnend met het autosalon in januari 2013. De vzw ontving een projectsubsidie van de Erfgoedcel voor het uitgeven van dit boek.

campingBoek Camping Terlamen

Toerisme Heusden-Zolder vzw vroeg in 2012 een subsidie aan voor het uitgeven van een boekje over de geschiedenis van Camping Terlamen. Dit project werd opgestart door Charlotte Ceyssens als masterproef voor haar opleiding Grafisch Ontwerp, n.a.v. de 50ste verjaardag van Circuit Zolder, om de herinnering aan de verdwenen camping levend te houden. De presentatie van het boek vond in februari 2013 plaats met een mini-expo en stand op het Circuit Zolder, Heusden-Zolder.

 

uit de grondUit de grond, uit het hart, ook in Zwartberg

De Werkgroep Mijnmonument Zwartberg vzw organiseerde op zondag 3 februari 2013 met een projectsubsidie uit 2012 van de Erfgoedcel, een namiddag voor bewoners van Zwartberg, verenigingen, scholen en andere geïnteresseerden, lokale politici en ondernemers gevestigd op het voormalige mijnterrein. Het project omvatte een begeleide wandeling “Er was eens een koolmijn in Zwartberg”, de vertoning met nabespreking van de documentaire ‘Uit de grond, uit het hart’, een tentoonstelling van fotomateriaal van de werkgroep en Heemkring Heidebloemke en een infostand van de Erfgoedcel.

 

koersel spiekelspadePlekjes ontrafeld – naamgeving en landschapsgeschiedenis in Koersel

Natuurpunt Beringen ontving een projectsubsidie voor het uitwerken van een mobiele tentoonstelling die de evolutie van het landschapsbeeld van Koersel en omgeving, en in het bijzonder de impact van de mens hierop in beeld zou brengen, waarbij zowel de erfgoedwaarde en actuele natuur- en landschapswaarden in het beekdallandschap van de Zwarte Beek aan bod zouden komen. De tentoonstelling werd in eerste instantie begin 2013 in het Vlaams Bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ opgesteld. Sindsdien kan deze ook uitgeleend worden (overheidsgebouwen als Stedelijk Administratief Centrum, bibliotheken e.d.) maar kan ook worden meegenomen naar voordrachten in Beringen en andere gemeenten in Limburg.

koersel vakmanschapNacht van de Geschiedenis: De vakman/vrouw vroeger in Koersel

Davidsfonds Koersel organiseerde op 19 maart 2013 de Nacht van de Geschiedenis. Dit jaarlijkse dialectproject richt zich telkens op één specifiek aspect van de geschiedenis van Koersel, ditmaal op de vakmannen en –vrouwen zoals de bakker, de slager, de kruidenier om de hoek, kortom beroepen die stilaan met uitsterven bedreigd zijn, maar tegelijkertijd een boeiende geschiedenis kennen. De subsidie werd toegekend voor het inrichten van een tentoonstelling op 19 maart 2013 in het Brigidahuis te Koersel.

 

50 jaar Lions Club Midden-LimburgJubileumboek 50 jaar Lions Club Midden-Limburg

Ter gelegenheid van 50 jaar Lions Club Midden-Limburg bracht deze club met steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een jubileumboek uit met als thema ’50 jaar engagement in vriendschap’. Dit jubileumboek geeft niet alleen een overzicht van 50 jaar Lions, maar biedt tevens niet-Lions-leden de gelegenheid om kennis te maken met de werking van deze serviceclub. De opbrengst ging volledig naar sociale doelen, zoals vastgelegd in de statuten van de Lions Service Club.

 

broodBroodzakken ’t Mieleke

Veldeke As-Niel liet met financiële steun van de Erfgoedcel broodzakken bedrukken met een gedicht in het plaatselijk dialect van de dorpsdichter Stan Mordaga over de geklasseerde watermolen en een afbeelding van een oude prentkaart van die molen. De bedoeling was tegelijkertijd de vereniging en de werking ervan bekender te maken. De 30.000 broodzakken werden verspreid via de plaatselijke bakkers van As en via een bakker in Waterschei.

 

 

 

bokrijk bommenwerpersBoek over de crash van twee bommenwerpers in Bokrijk in WO II

De werkgroep BeWOOG (Bokrijkse Werkgroep voor de Oprichting van 2 Oorlogsgedenktekens) te Genk-Bokrijk heeft i.s.m. de Vereniging ‘De Lampetters’-Bokrijk en stad Genk, en met steun van de Erfgoedcel een boek uitgegeven over de crashes van twee bommenwerpers in Bokrijk (1944 en 1945). Dit ter herinnering aan de moed en de inzet van een RAF-bemanning en een FFAF (Free French Air Force)-bemanning (vier doden bij deze laatste crash), opdat men niet zou vergeten! Een eerste monument, op de plaats van de eerste crash, werd onthuld in het najaar van 2012. De boekvoorstelling vond tezamen met de onthulling van een tweede monument plaats in 2013.

sluiting Eisden25 jaren mijnsluiting Eisden

Ter gelegenheid van 25 jaar mijnsluiting Eisden heeft de Stichting Erfgoed Eisden (i.s.m. Tuinwijk 2020) een extra editie van haar tijdschrift uitgegeven dat volledig gewijd is aan de mijnsluiting op 18 december 1987. Naast historisch artikels, waarin teruggeblikt wordt op de periode vooraf aan de sluiting, werden vooral de belevenissen en ervaringen van de ex-mijnwerkers, hun vrouwen en andere getuigen neergeschreven. De stichting heeft met deze extra editie een terugblik gebracht over een periode, die voor velen al ver weg ligt en voor de jongere generatie moeilijk te begrijpen is. De Stichting kreeg hiervoor een projectsubidie van de Erfgoedcel.

sint-b folderSint-Barbarafolder van de Parchie Christus-Koning Waterschei

De Parochie Christus-Koning te Waterschei wil (i.s.m. de Italiaanse kerk in Genk en Mijn-Verleden vzw) heeft een folder uitgeven in het kader van de Sint-Barbara viering van 2 december 2012. Dit naar aanleiding van het feit dat het toen 25 jaar geleden was dat de mijn in Waterschei gesloten werd.

 

 

 

 

 

eisden 25 tent25 jaren na de mijnsluiting

Op 18 december 2012 was het exact 25 jaar geleden dat de steenkoolproductie in Eisden stil gelegd werd. Dit was de aanleiding voor een “reconstructie” van de laatste jaren en weken van de mijn, de periode van de reconversie en de huidige situatie. Vzw Tuinwijk2020 deed dit via een 14-daagse, die startte rond Sint-Barbara en eindigde op 18 december 2012, met o.a. een Sint- Barbara viering met de onthulling van het beeld van de mijnwerkersvrouw van Sofie Muller; educatief programma; fototentoonstelling; drukken van een herdenkingsmunt; avondvullend programma met getuigenissen van mijnwerkers en ex-rijkswachters, erfgoedactoren met fragmenten uit de DVD “De Mijnen”, een schets over economisch verval en reconversie… Vzw Tuinwijk2020 ontving hiervoor een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

lood kogelVan Lood tot Kogel in 3 bierviltjes

De Schutterij St.-Sebastiaan uit As bezorgde alle inwoners van As een enveloppe met drie bierviltjes, waarop het productieproces van de kogels te zien is die zij gebruiken. De Schutterij fabriceert zelf de loden kogels waarmee ze schieten, maar kampte met een loodtekort. Ze wilden daarom op een ludieke wijze een loodinzameling organiseren. Om de inwoners van As te informeren hebben ze (met financiële steun van de Erfgoedcel) drie bierviltjes en een enveloppe laten drukken waarop het productieproces te zien is van de kogels. Tevens maakten zij een mini-website waarin dit alles nog eens duidelijk zichtbaar werd gemaakt.

DEMOVijftig jaar Paradekorps D.E.M.O.

Vijftig jaar geleden, in 1962, werd in de toen nog jonge wijk Houthalen-Oost of Park van Genk, zoals ze toen nog heette, de eerste muziek-vereniging opgericht met de originele naam D.E.M.O. (Door Edele Muziek Ontspanning), een naam die kenmerkend was voor het onverbeterlijke optimisme en het geloof in de mens in de jaren zestig. Dit boek, met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed uitgebracht, vertelt de geschiedenis van 50 jaar D.E.M.O. en is geïllustreerd met vele foto’s.

missingMaquette Barakkenkamp Beringen-Mijn

De vereniging Polonez nam het initiatief tot het maken van een maquette van het Baltisch kamp in Beringen rond de periode van Wereldoorlog II. Dit was indertijd een indrukwekkend geheel van een zeventigtal houten barakken aangevuld met een veertigtal stenen huizen. De maquette hiervan werd gemaakt op 70 x 100 cm, en komt in de infobalie van Barak 15 in Beringen te staan. De vzw ontving hiervoor subsidie van de Erfgoecel Mijn-Erfgoed.

kwalaak 1940‘Kwalaak vanaf 1940’

‘Kwalaak vanaf 1940’ is het tweede boek van Vic Lijnen over het Houthalense gehucht Kwalaak, een van de oudste woonkernen van Houthalen. Dit boek kwam mede tot stand met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

 

 

 

groene barettenGroene Baretten

Jean Put schreef een boek over de oorlogsherinneringen van 1940-1945 van Leopold Christiaens en René Drijvers – jongens van de werfreserve – die in de beroerde meidagen van 1940 in Engeland terechtkwamen. Dit boek brengt, zeventig jaar na de oprichting van de Belgische Commando-eenheid, hulde aan deze jongens en aan al hun kameraden van het eerste uur. Dit boek is in 2012 uitgebracht met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

 

 

55 jaar kiningschietenFolder 55 jaar Koningschieten

Ter gelegenheid van 55 jaar Koningschieten op 22 april 2012 (Erfgoeddag) liet de Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan vzw uit As met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een folder maken met de portretfoto’s van 5 koningen uit de afgelopen 5 decennia, met bij elke foto een kort interview. Tevens werd de werking van de schietwedstrijd, het “Koningschieten” in de folder uitgelegd. Deze folder werd aan de bezoekers van Erfgoeddag én huis-aan-huis verdeeld bij 3.186 gezinnen in As.

 

sintbarbarakrantSint Barbara in de Mijnstreek

In het kader van Erfgoeddag 2012 met het thema “Helden”, heeft de vzw Mijnverleden met financiële steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een krant laten maken rond de mythische figuur van Sint Barbara die voor vele mijnwerkers hoop en moed symboliseerde. In de krant staan artikels en foto’s van de heilige Barbara door de eeuwen heen. Door haar als “Held” op een voetstuk te plaatsen wordt een bijzondere traditie in de Mijnstreek in leven gehouden.

 

 

limburg miktLimburg Mikt 2012

De Sint-Pietersgilde Tervant in Paal vroeg bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een projectsubsidie aan om een achttal dvd’s rond de geschiedenis van de gemeente Paal op scherm te tonen aan de bezoekers van “Limburg Mikt 2012” op 17 juni 2012. De toenmalige Paalse filmclub maakte van 1962 tot 1980 van al de Paalse verenigingen allerhande filmpjes, die getuigen van een lange traditie en die zeker tot het cultureel erfgoed van Paal en Beringen behoren.

 

crea

Creatieve week van het zwarte goud

Initiatiefnemer Localoca vzw uit Heusden-Zolder organiseerde van 3-14 april 2012 de “Creatieve week van het zwarte goud”. Hiervoor werden creatieve workshops gehouden in het vroegere stationsgebouw in Zolder, voor iedereen, rond thema’s die met het mijnverleden te maken hebben. Als toonmoment hebben ze meegedaan aan de Erfgoeddag op 22 april met een activiteit over de putheks i.s.m. Jean De Schutter. De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed droeg financieel bij via een projectsubsidie.

 

 


Ondersteunde projecten in 2011

40 jaar rotary“40 jaar Rotary Genk-Noord”

Dit boek, dat ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van Rotary Genk-Noord, met een projectsubsidie van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, werd gepubliceerd, beschrijft de geschiedenis van Rotary in het algemeen en neemt u vervolgens mee doorheen de boeiende geschiedenis van Rotary Genk-Noord.

 

 

2 oppe voortHet Boek II OPPE VOORT

Na het uitbrengen van het eerste boek in 2010 over de “Buurt rond den ijzerweg”, Het Boek DE VOORT OP, was er nog zoveel materiaal voorhanden, dat een tweede boek niet kon uitblijven. In dit boek wordt een grote sprong terug in de tijd genomen om de heemkunde te ontdekken van lang vervlogen tijden met foto’s en teksten van Voortenaars: vier generaties, speciale vieringen maar ook tragische gebeurtenissen krijgen aandacht. Dit boek kwam mede tot stand dankzij een projectsubsidie van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

 

piloten GenkOoggetuigen deel 2 – Pilotenhulp in Genk

Dit boek, dat in 2011 door de Heemkring Heidebloemke is uitgebracht met financiële ondersteuning van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, ontsluit de lokale geschiedenis aan de hand van ooggetuigen en mondelinge overlevering. Thema en tijdstip zijn gerelateerd aan de herdenking van de crash van een Engels RAF vliegtuig dat 70 jaar geleden op de Boxberg neerstortte, afgeschoten door een Duitse nachtjager.

 

 

gravenGraven in mijn verleden

In dit project, waar o.a. de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed een subsidie aan heeft verleend, hebben jongeren uit Maasmechelen geschreven aan een scenario, interviews, opnames gedaan, muziek geplaatst en voor de nodige publiciteit voor het toonmoment gezorgd. Het filmproject is een ontdekkingstocht geworden waarbij jongeren hebben gegraven in hun persoonlijke familiale geschiedenis en de historische waarden van de mijn hebben ontdekt. Op 21 september 2012 werd de film “Mijn Verleden” door vzw Tuinwijk 2020 en vzw Thebe voorgesteld in een bomvolle schouwburg van het Cultuurcentrum in Maasmechelen.

potWat schaft de pot?

In deze tentoonstelling uit 2011 serveerde de Sint-Aldegondiskring u in ’t Mieleke een aantal unieke en originele menu- en postkaarten uit een rijk culinair verleden.

 

 

 

 


Ondersteunde projecten in 2010

Uchteravond Kerkenblook HeusdenUchteravond Kerkenblook Heusden

Op 14 januari 2011 hield de KWB Heusden Centrum een zgn. “Uchteravond”, een samenkomst om oude herinneringen op te halen en terug onder de aandacht te brengen van het wijkgebeuren Kerkenblook, Slekkenhof en Heusden Dorp. De laatste getuigen van het levendige wijkgebeuren worden oud. Elke man werkte vroeger in de mijn. Hun verhalen, getuigenissen brengen dit verleden opnieuw onder de aandacht. Zij kregen hiervoor projectsubsidie 2010.

reuzenInventarisatie reuzen uit Limburg

Het Elfjulicomité Limburg vzw organiseert jaarlijks in een Limburgse gemeente de Vlaamse feestdag. In 2012 wilde het comité een facet van ons rijk erfgoed speciaal in de kijker plaatsen, namelijk de geschiedenis van en de huidige toestand van het Limburgs reuzenbestand. Voor de inventarisatie die nodig is om tot een naslagwerk over de nog bestaande (onderdelen van ) reuzen te komen vroeg het comité projectsubsidie (2010) aan.
Het boek werd in 2012 gerealiseerd.

eisdenSensibilisering voor tuinwijkconcept

Om het honderdjarig bestaan van de Eisdense Tuinwijk te vieren, werd het concept Tuinwijk100 uitgewerkt. Vzw Tuinwijk100 uit Maasmechelen kreeg projectsubsidie 2010 om een campagne via postkaarten te voeren om het materiële en het immateriële erfgoed van de Eisdense Tuinwijk in beeld te brengen. Op 4 december 2010 werden deze kaarten gepresenteerd.

 

 

davidsfonds100 jaar Davidsfonds Genk

In 2010 bestond Davidsfonds Genk 100 jaar. Dit werd gevierd met de publicatie van het boek ‘Davidsfonds Genk. Vroeger en nu’ over de stichting, verleden en heden van deze socio-culturele vereniging.

 

 

wandelingHistorische wandeling

vzw Heksentocht organiseerde op 21 november 2010 een historische wandeling naar aanleiding van 100 jaar parochie Waterschei. De wandeling liep langs verschillende historische plekken, waar telkens ook duiding was voorzien rond de geschiedenis van Waterschei.

 

genk bomGenk gebombardeerd

‘Genk gebombardeerd’ gaat over het fatale bombardement op Genk op 2 oktober 1944. Naast het ontsluiten van mondelijke getuigenissen gaf Heemkring Heidebloemke in oktober 2010 een boek uit met nooit eerder getoond fotomateriaal. Deze publicatie werd gekoppeld aan een fototentoonstelling in de bibliotheekweek 2010.

 

 

paalonlinePaalonline

De cultuurraad van Paal digitaliseerde films over activiteiten van het vereningsleven in Paal van de jaren ’60-’70. De films werden feestelijk voorgesteld op 13 februari 2011 en daarna ontsloten op Paalonline, waar meer dan 500 bezoekers per dag komen, die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van Paal.

eierSchietwedstrijd vroeger & nu

Schutterijen hebben een lang verleden van schietwedstrijden. Deze wedstrijden gingen vaak gepaard met weddenschappen. Op zondag 29 augustus 2010 hield de Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan As vzw een schietwedstrijd voor het grote publiek.

kwalaak vroegerKwalaak zoals ’t vroeger was

Een publicatie over de geschiedenis van Kwalaak tot 1940. Het boek bevat vele foto’s en beschrijft het ontstaan van Kwalaak, de oude en de nieuwe kapel, het stratenplan, het huizenplan, de boerderijen, het boerenleven en de volksgebruiken in Kwalaak. Heemkring de Klonkviool kreeg hiervoor projectsubsidie van de Erfgoedcel.

 

 

 

 

hh 2eeuwen,1700-1900: Twee eeuwen Houthalen

Een uitgebreide historische studie over de geschiedenis van Houthalen aan de hand van uitzonderlijke archiefstukken. Documenten, objecten, personen en verhalen verzameld en toegelicht door Lode Franssens.

 

 

Open kerk Sint Brigida Koersel 2010Open Kerkendag Sint-Brigida Koersel

Op 6 juni 2010 werd in de Parochiekerk H.Brigida Koersel een Open Kerkendag gehouden. Ter gelegenheid hiervan werden de kerkregisters vanaf 1636 tentoongesteld: doop- en trouwregisters in het latijn. Tevens werden de renovatieplannen voor de kerk gepresenteerd, en de restauratieplannen voor het De Smetorgel uit 1840 en de oude preekstoel getoond.

 

 

decleeneTentoonstelling ‘De Cleene’

Op 12-13 juni 2010 werd in de Vrije Basisschool “’t Klavertje” in Koersel de tentoonstelling “De Cleene” gehouden n.a.v. de bouw van een appartementsgebouw in Koersel, dat de naam “Residentie Jozef De Cleene’ zou gaan dragen. Jozef De Cleene was jarenlang schoolhoofd in de lagere jongensschool van Koersel, en bleek een heel interessant archief te hebben met foto’s, diploma’s, aantekeningen… De tentoonstelling schetste het leven en de loopbaan van deze Koerselse figuur met behulp van deze materialen.

50jfanafare50 jaar Fanfare Sint-Trudo Helchteren

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Fanfare Sint-Trudo uit Helchteren werd een feestweekend gehouden, met o.a. een tentoonstelling, waarvoor men filmpjes en foto’s uit hun archief wilde gebruiken. Ze kregen een projectsubsidie om deze materialen ook te digitaliseren.

 

 

 

kinderdialectKinderdag rond dialect

De dialectvereniging Veldeke As organiseerde op 6 april 2010 een plezante dag voor kinderen om hen in contact te brengen met het plaatselijke dialect. O.a tijdens een natuurwandeling leerde je heel wat dialectwoorden (beter) kennen.

 

 

 

 

uchterUchteravond in de Schootstraat (Heusden)

Op 19 maart 2010 vond in het Sint-Anna Zaaltje in Heusden een samenkomst plaats die in het stond van de geschiedenis en het wijkgebeuren van de Schootstraat. Niet alleen blijven herinneringen zo leven, zo’n avond versterkt ook de samenhang in de wijk. Kwb Heusden-Centrum kreeg hiervoor een projectsubsidie van de Erfgoedcel.

 

 

 

zolderHeruitgave over de ‘Zolderse Zomerfeesten’

In 1939 verzorgde de heemkring van Zolder haar eerste uitgave: een brochure over de groots opgezette zomerfeesten in Zolder. In 2010 werd ze met financiële steun van de Erfgoedcel heruitgegeven en vervolledigd met prachtige foto’s van de stoet, die velen zich nog kunnen herinneren.

 

 

 


Ondersteunde projecten in 2009

OKD Koersel-beeld H LuciaOpen-Kerkendag met gerestaureerde H. Lucia

In Koersel werd op 7 juni 2009 tijdens Open Kerkendag de parochiekerk H. Brigida opengesteld voor een tentoonstelling en werd het gerestaureerde houten beeld van de H. Lucia onthuld. Met financiële steun (Projectsubsidie 2009) van de Erfgoedcel.

 

 

broederschool100 jaar Broederschool in Genk centrum

Uitgave van een boek en organisatie van een tentoonstelling naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de school in 2009.

 

 

 

 

poolEerste Poolse mijnwerker (100 jaar geleden)

De Poolse vereniging herdacht eind oktober 2009 het feit dat 100 jaar geleden de eerste Poolse mijnwerker in Limburg kwam werken.

 

 

oorlogHelchteren “Onder den oorlog”

Uitgave van een boek over de oorlogsjaren en bevrijdingsdagen in Helchteren met getuigenissen, onthullende documenten, maar ook met fotomateriaal over het dagelijkse leven. Als voorsmaakje werden in het najaar van 2009 3 vertelavonden georganiseerd met verhalen over de gevechten, de bevrijding en het dagelijkse leven.

 

 

20 jaar sluting BeringneHerdenking 20 jaar mijnsluiting Beringen

In 2009 is het 20 jaar geleden dat de mijn van Beringen zijn deuren sloot. Voor deze herdenking wordt een programma uitgewerkt door een werkgroep waar verschillende partners inzitten. Het is niet de bedoeling om het sluitingsverhaal opnieuw te vertellen, wél om te gaan kijken naar het verleden, heden en toekomst van de mijnzetel.

 

 

missingCitévolk spreekt deel 2 – Uw schooltijd in de tuinwijk

Het project Citévolk spreekt is een initiatief van een groep enthousiaste vrijwilligers uit Beringen-Mijn. Zij willen de fascinerende mondelinge geschiedenis van hun wijk niet verloren laten gaan. Jaarlijks wordt er gewerkt aan de hand van een thema. Het thema voor 2009 was “uw schooltijd in de tuinwijk” en zette de mensen die betrokken waren bij de lagere scholen in Beringen-Mijn in de kijker. Aan de hand van interviews werden de belevenissen van leerkrachten, leerlingen, … vastgelegd. Dit resulteerde in een tentoonstelling rond het schoolleven in de wijk. Van de interviews die werden afgenomen werd een audio-opname gemaakt en op dvd gezet.

 

 

Genk Sint Jansschool oude doos 2009Tentoonstelling “De Sint-Jansschool in het verleden”

Een tentoonstelling met o.a. oude foto’s, oude meubelen en gebruiksvoorwerpen tijdens een groot buurt- en schoolfeest in en rond de Sint-Jansschool in Waterschei. De Sint-Jansschool werd bijna een eeuw geleden opgetrokken om de kinderen op te vangen van de arbeiders die destijds werden aangetrokken voor de kolenmijn van Waterschei. Op haar hoogtepunt telde de school meer dan 1000 leerlingen in de jongens- en de meisjesschool.

 

 

houtErfgoeddagen – Paal in hout

Heemkring Kiosk uit Beringen-Paal organiseerde met financiële steun van de Erfgoedcel de tentoonstelling ‘Paal in hout’, over het oude ambacht van de schrijnwerkerij in Paal en haar beoefenaars (wagenmakerijen, boomzagerijen…). Naast de tentoonstelling werd ook het bijhorende boek gepresenteerd.

 

 

Nacht van de geschiedenis Koersel 2009Nacht van de Geschiedenis: Van geboorte tot overlijden

Davidsfonds uit Beringen-Koersel organiseerde op 23 maart 2009 de Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Va vetuur tottet leste uur’- Van geboorte tot overlijden, over gewoonten, verhalen, voorwerpen en foto’s bij geboorte en dood. Een thema-avond geheel in het Koerselse dialect. Het Davidsfonds kreeg hiervoor financiële steun (projectsubsidie 2009) van de Erfgoedcel.

 

 

2525 jaar Culturele Centra Houthalen-Helchteren

Het 25-jarig bestaan van de vzw wordt in de bloemetjes gezet en vastgelegd voor het collectieve geheugen door middel van een gastgesprek met de oud-voorzitter en schepenen, en een samenkomst met een video over 25 jaar vzw.

 

 

Mijnbouw in B-NL-DTentoonstelling koolmijnen in België, Nederland en Duitsland

De vzw Mijn-Verleden hield een tentoonstelling over de koolmijnen in België, Nederland en Duitsland aan de hand van postkaarten tijdens de Mijnwerkersdag op 24 mei 2009. Deze tentoonstelling bood een overzicht van de verschillende mijnen die op dezelfde steenkoolader gelegen waren.

 

heideInformatiefolder “De heide is cultuurhistorisch erfgoed”

Informatieve kleurenfolder over de heide als erfgoedlandschap van de Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helchteren. Net zoals het mijnerfgoed heeft ook de heide een belangrijke cultuurhistorische waarde die het verdient om bekend gemaakt te worden.

 

 

 

Ondersteunde projecten in 2008

carnavalUitgave jubileumboek carnaval

De Zavelzekskes, de carnavalsvereniging achter het Karnavalmuseum te Maasmechelen, bestond in 2010 4 x 11 jaar. Ze vroeg in 2008 subsidie aan om een jubileumboek over carnaval uit te kunnen geven. Dit boek, ‘Zoë veren v’r karnaval in Mechelen-aan-de Maas en aan de Maaskant’ kwam uit in 2009 met finaniële steun van de Erfgoedcel.

 

 

Gewijde gewaden 2009 006Van onder het stof – gewijde kerkelijke gewaden

Davidsfonds Beringen haalde in 2008 oude kazuifels en ander kerkelijk textiel (koorkappen enz), aanwezig in de Sint-Pietersbandenkerk, van onder het stof. Via gidsbeurten kon men deze collectie ‘gewijde gewaden’ ontdekken.

 

Folder fotoboek Heusden 2008Bekendmakingsfolder jaarboek Heusdense schuttersgilden

De heemkring van Heusden geeft jaarlijks een prachtig fotoboek uit rond een bepaald thema van de lokale geschiedenis. Dit keer ging het om de schutterijen. Speciaal voor deze editie van het fotoboek maakte de heemkring tevens een bekendmakingsfolder met een woordje uitleg over de schutterijen en een voorsmaakje van het historisch beeldmateriaal.

 

 


Restauratiesubsidies

Restauratie 2015: Kader schilderij ‘Moeras van Genk´ - Joseph Coosemans

kader Joseph Coosemans

Stad Genk/Emile Van Dorenmuseum vroeg restauratiesubsidie aan voor het massief houten kader van het doek ‘Moeras van Genk’ (1891). Dit kader is met verguld gips opgelegd en vormt een integraal onderdeel van het werk. Het was onder zijn eigen gewicht bezweken en op de grond gevallen, met tal van beschadigingen tot gevolg. Na restauratie ging het kader met schilderij terug naar het Emile Van Dorenmuseum.
 

Restauratie 2015: Schilderij ‘Sneeuwland' - Jos Tysmans

Restauratie Sneeuwland Tysmans

De gemeente Houthalen-Helchteren vroeg restauratiesubsidie aan voor het schilderij “Sneeuwland” door Jos Tysmans, olieverf op doek 90 x 120 cm. Het doek maakt deel uit van het legaat dat het gemeentebestuur sinds 1985 in beheer heeft. Het doek vertoonde ondulaties en losse verfschilfers in het schilderwerk. Het doek werd na restauratie in het nieuwe depot in het NAC ondergebracht.
 

Restauratie 2015: Schilderij ‘Zelfportret’ - Jos Tysmans

Restauratie zelfportret Tysmans

De gemeente Houthalen-Helchteren vroeg restauratiesubsidie aan voor het schilderij “Zelfportret” door Jos Tysmans, olieverf op doek 50 x 60 cm. Het doek maakt deel uit van het legaat dat het gemeentebestuur sinds 1985 in beheer heeft. Het doek vertoonde gaatjes en losse verfschilfers in het schilderwerk. Het doek werd na restauratie in het nieuwe depot in het NAC ondergebracht.
 

Restauratie 2015: Glazen stolp

Olga stolp

De vereniging vtbKultuur Beringen vroeg subsidie aan voor de restauratie van een glazen stolp met herdenkingslint: ‘Geschonken door het ‘Komiteit ter inhaling aan mijnheer J.J. Vanschoubroeck Burgemeester van Herentals”. De stolp is afkomstig van Mej. Christiane Elens van Koersel. De stolp bestaat uit een houten voet, metalen korf, glazen stolp en boeket met lint. De publieksontsluiting vond plaats op Erfgoeddag, 26 april 2015, en de stolp staat sindsdien permanent in de Sint Brigidakerk van Koersel.
 


Restauratie 2014: Obitten 'De Theux'

obitten

Kerkfabriek Sint-Willibrordus uit Heusden-Centrum kreeg een subsidie om een drietal schilderijen op paneel – obitten – te laten restaureren en conserveren. Het betreft een voorstelling van het wapen van Barhélémy-Theodore de Theux de Meylandt, een voorstelling van het wapen van Aline du Parc, zijn echtgenote, en een voorstelling van het wapen van Albert Marie Joseph de Theux de Meylandt, hun zoon. Deze hangen in de zijbeuk van de kerk en zijn tijdens de vieringen te bezichtigen.

 

Restauratie 2014: Engelenbeeldje

engelenbeeldje

Kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius te Heusden-Zolder kreeg een subsidie om een engelenbeeldje, dat bij een groter beeld van de Heilige Hubertus van Luik hoort, te laten restaureren. Het betreft een gepolychromeerd houten beeld dat dateert van de periode 1701-1800. Het beeldje is ca. 63 cm groot, en kreeg na restauratie zijn originele plaats in de kerk terug, bij het beeld van de H. Hubertus.

Restauratie 2013: Sint-Barbarabeeld

sin-ba

Vzw Heemkring Heidebloemke vroeg subsidie aan voor het laten restaureren en conserveren van een uit de Kringloopwinkel van Genk verworven Sint-Barbarabeeld, een vermoedelijk begin 20e-eeuwse sculptuur in lindenhout, dat afkomstig zou zijn uit het Genkse Montfortanenklooster. Na restauratie kreeg het beeld een vaste plaats in de openbare ruimte van de heemkring, nl. in de bibliotheek op de 2e verdieping.

 

Restauratie 2013: Schilderij 'De verheerlijking van het Christuskind'

schilderij verheerlijking

De kerkfabriek Sint Willibrordus uit Heusden-Centrum vroeg een subsidie aan voor de restauratie van het 16e-eeuwse schilderij “De verheerlijking van het Christuskind”. Dit schilderij behoort tot een van de belangrijkste stukken van de kerk. Er was veel schade aan, maar werd met succes gerestaureerd. Het werd begin januari 2014 terug verwelkomd in de kerk.

Restauratie 2013: Missiekruis Opgrimbie

Missiekruis Kerk Opgrimbie (5)

De Kerkfabriek Sint-Kristoffel uit Opgrimbie (Maasmechelen) liet met financiële steun van de Erfgoedcel het Missiekruis met corpus, dat normaal gezien aan de ingang van de kerk hangt, restaureren. Bij schilderwerken in de kerk was nl. aantasting door houtworm vastgesteld. Na restauratie werden beeld en kruis terug in de kerk gehangen.

 

Restauratie 2013: Vlag van de Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan As vzw

vlag van de Kon. Schutterij St.-Sebastiaan As vzw

De Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit As vroeg subsidie aan voor het laten restaureren van de verenigingsvaandel. Een scheur in de rechterbovenhoek werd door een textielrestaurateur behandeld. Na restauratie werd het vaandel weer met trots gedragen in de optocht tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest op 7 juli 2013. Zie ook de blogpost op de blog van de schutterij.

 

 

 

Restauratie 2012: Schilderij “Clair de lune sur les marais en Campine”

schilderij EVD

Het Emile Van Dorenmuseum – Stad Genk – vroeg in 2012 een subsidie aan voor de restauratie van het schilderij “Clair de lune sur les marais en Campine” van Emile Van Doren. Het schilderij, dat zwaar gecraqueleerd was, werd hersteld en vervolgens tijdens Erfgoeddag 2013 binnen het thema ‘Stop de Tijd’ aan het publiek voorgesteld. Daarna kreeg het schilderij een plaats in de permanente collectie van het Emile Van Dorenmuseum.

Restauratie 2012: Architecturale tekening van koolmijn André Dumont

restauratie tekening mijn

De vzw Mijnverleden / Mijndepot Waterschei (Genk) vroeg in 2012 een subsidie aan voor de conservatie- en restauratiebehandeling van een architecturale tekening van de historische koolmijn André Dumont uit 1949. De tekening behoort tot de collectie van het Mijndepot te Waterschei. De gerestaureerde tekening werd gepresenteerd tijdens Manifesta 9 van 2 juni tot 30 september 2012. (foto IPARC)