Nieuw boek ‘In de put’ – Bart Delbroek verschenen


In de PutDit boek gaat over de dagelijkse werking van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg. In zijn onderzoek is Bart Delbroek uitgegaan van het idee van ‘de arbeidsmarkt als arena’, met daarin een centrale rol voor machts- en afhankelijkheidsrelaties. Die waren in het Kempisch mijnbekken overduidelijk in het voordeel van de mijndirecties. Toch waren er grenzen aan hun machtsposities, enerzijds door de regulering van de arbeidsverhoudingen door de overheid, maar anderzijds ook door de aard van het mijnwerkersberoep zelf. De schaarste aan arbeidskrachten leidde tot scherpe concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de werkgevers onderling, zowel binnen Limburg als daarbuiten. Dat bood mijnwerkers de mogelijkheid om hun eigen positie te verbeteren.

Dr. Bart Delbroek (1980) studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt momenteel als archivaris bij het (Vlaams) Agentschap Onroerend Erfgoed te Brussel. Dit boek is een bewerking van het proefschrift waarop hij is gepromoveerd. Nu verkrijgbaar in onze Erfgoedwinkel.