Nieuws


Herdenkingsavond ‘WO II, Oorlog en bevrijding in Paal’

In Paal werden de voorbije jaren een 40-tal interviews afgenomen van personen die WO II nog zelf ervaren hebben. Deze interviews geven een prangende inkijk in het dagelijks leven tijdens de oorlogsperiode. Deze informatie werd aangevuld met archiefstudie: er werden gemeenteraadsverslagen, nog nooit geopende documenten in het Rijksarchief Hasselt en […]


Federatiedag van Reuzen in Vlaanderen vzw

Tijdens de algemene vergadering van 8 mei 2019 heeft de vzw Reuzen in Vlaanderen zich herbrond en gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur waarin de provincies de hoofdrol krijgen. De vijf provinciale voorzitters samen met één afgevaardigde per provincie besturen vanaf nu collegiaal de vzw Reuzen in Vlaanderen. Niet alleen de […]