Wat is erfgoed?


Erfgoed is een containerbegrip, een vlag die vele ladingen dekt. Iedereen begrijpt dit woord anders. Daar is op zich niets mis mee, maar misschien is het wel zo handig om even uit te leggen wat de overheid ermee bedoelt. De Vlaamse overheid onderscheidt namelijk drie soorten erfgoed: roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Samen vormen ze “ons erfgoed”, datgene wat we willen bewaren voor de toekomstige generaties.

  • Roerend erfgoed: museum collecties, archieven, verzamelingen materiële voorwerpen van allerlei aard. Je kunt het vastpakken en verplaatsen, vandaar de naam
  • Onroerend erfgoed: gebouwen, monumenten, landschappen of landschapselementen. Je kunt het wel aanraken, maar niet of zeer moeilijk verplaatsen
  • Immaterieel erfgoed: tradities, gebruik, ambachten. Ze zijn ontastbaar, maar daarom niet minder reëel. Klik hier om de brochure ‘Erfgoed voor doeners. Wat immaterieel erfgoed betekent voor gemeentelijk beleid, en omgekeerd’ te downloaden.