Subsidies


subsidieDe Erfgoedcel Mijn-Erfgoed beschikt sinds het najaar van 2011 over twee subsidiereglementen ter bevordering en ondersteuning van erfgoedprojecten in de Mijnstreek. Het is onze uitdrukkelijke doelstelling de drempel zo laag mogelijk te maken, zodat jij als vereniging / organisatie ook van deze subsidies kunt genieten. Neem gerust contact met ons op indien je hier meer uitleg over wil hebben.

Naar aanleiding van welke gelegenheden kan je beroep doen op het reglement?

 • Jouw harmonie, jeugdbeweging, heemkring,… viert een jubileum? Je organiseert in dit verband een tentoonstelling of stelt een publicatie samen? Voor deze unieke activiteiten kan je beroep doen op het reglement.
 • Je wil een jaarlijkse herdenking of evenement uitbreiden met een kleine tentoonstelling, een kleine folder of de geschiedenis van dit gebeuren uitgeven? Ook hiervoor kan je beroep doen op het reglement voor cultureel erfgoedprojecten.
 • Je beheert een collectie roerend erfgoed waarvan enkele stukken in verval dreigen te raken? Hiervoor kan je een beroep doen op ondersteuning voor restauraties.

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Subsidies kunnen enkel worden toegekend voor projecten die in de Mijnstreek plaatsvinden en betrekking hebben op het cultureel erfgoed van de Mijnstreek.
 • De projectaanvraag moet maximaal 6 en minimaal 1 maand voor de aanvang van het project worden ingediend bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
 • Het project moet ook een publieksontsluiting voorzien. Deze activiteit of dit evenement moet in de UiTdatabank worden opgenomen (www.uitdatabank.be)

Klik op één van de soorten subsidies voor meer informatie, de voorwaarden en voor een aanvraag- en evaluatieformulier!


Projectsubsidies

Vanaf 1 oktober 2020 treedt het nieuwe subsidiereglement in werking (versie oktober 2020).

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Projectsubsidie-aanvragen dienen maximaal 6 en minimaal 1 maand op voorhand te worden ingediend
 • Het project dient betrekking te hebben op cultureel erfgoed in de Mijnstreek
 • Het project kan maximaal over 12 maanden lopen
 • Het project moet ook een publieksontsluiting voorzien. Deze activiteit of dit evenement moet in de UiTdatabank worden opgenomen (www.uitdatabank.be)
 • Enkel projecten die betrekking hebben op roerend en immaterieel erfgoed komen in aanmerking
 • Bij iedere vorm van communicatie over het project moet het logo van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en het Erfgoedlabel worden gebruikt.

Vanaf 1 oktober 2020 is er de mogelijkheid om bovenop de maximaal toe te kennen subsidie van € 1 250 per jaar een extra subsidie van maximaal € 250 aan te vragen voor het coronaproof maken van jouw project.

Klik hier om het vernieuwde projectsubsidiereglement (+ aanvraag- en evaluatieformulier) te downloaden.

We hebben ook een Word-versie die je hier kunt downloaden.

Download hier de logo’s van de Erfgoedcel en het erfgoeddlabel, in jpg-formaat en als vectorbestand.  Meer informatie over het erfgoedlabel vind je hier.
Download hier de handleiding van de UiTdatabank.


Restauratiesubsidies

Heb je voorwerpen of documenten die aan restauratie toe zijn? Met ingang van oktober 2011 heeft de Erfgoedcel een tweede subsidiereglement in het leven geroepen voor restauraties van roerend cultureel erfgoed. Indien je overweegt om stukken uit jouw collectie te laten restaureren kan je onder bepaalde voorwaarden een subsidie ontvangen.

Vanaf 1 januari 2020 treedt het nieuwe subsidiereglement voor restauratieprojecten in werking (versie januari 2020).

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • Subsidies kunnen enkel worden toegekend aan organisaties met rechtspersoonlijkheid of feitelijke verenigingen in de 6 gemeentes van de Mijnstreek
 • Het restauratieproject moet ook een publieksontsluiting voorzien. Deze activiteit of dit evenement moet in de UiTdatabank worden opgenomen (www.uitdatabank.be)
 • Het te restaureren voorwerp dient zich bij voorkeur in de Mijnstreek te bevinden
 • De aanvrager dient eigenaar te zijn van het te restaureren voorwerp
 • Het project kan maximaal over 12 maanden lopen
 • Enkel roerend erfgoed komt in aanmerking
 • Verenigingen of organisaties dienen zelf 10% van de kosten in te brengen

Vanaf 1 januari 2020 worden alle subsidieaanvragen voor advies voorgelegd aan een externe jury. Verder is het reglement ongewijzigd.

Klik hier voor de voorwaarden, het aanvraag- en evaluatieformulier!

Klik hier als je de Word-versie wilt downloaden.

Download hier het logo van de Erfgoedcel en het Erfgoedlabel. Meer informatie over het erfgoedlabel vind je hier.
Download hier de handleiding van de UiTdatabank.

Een overzicht van erkende restaurateurs voor het aanvragen van offertes vind je op de website van de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen.