Projectsubsidies


Per 1 maart 2022 werkt de erfgoedcel met een nieuw subsidiereglement ter bevordering en ondersteuning van cultureel-erfgoedprojecten in de Mijnstreek. We houden de drempel laag, zodat iedere vereniging die aan de slag wil met erfgoed van een subsidie tussen de € 200 en € 2 000 kan genieten.

Hoe ga je te werk?

Voor je van start gaat is het belangrijk om te weten dat je in iedere fase een beroep kan doen op de Erfgoedcel. Je kan ons bereiken via 089 81 14 11 of info@mijnerfgoed.be. We denken graag met je mee!

 Naar aanleiding van welke gelegenheden kan je o.m. een beroep doen op het reglement?

  • Jouw harmonie, jeugdbeweging, heemkring,… viert een jubileum? Je organiseert in dit verband een tentoonstelling of stelt een publicatie samen?
  • Je wil een jaarlijkse herdenking of evenement uitbreiden met een kleine tentoonstelling, een kleine folder of de geschiedenis van dit gebeuren uitgeven?
  • Je beheert een collectie roerend erfgoed waarvan enkele stukken in verval dreigen te raken en je wil inzetten op een betere bewaring of conservatie?
  • Je wil een traject doen om een bepaalde traditie te bewaren en door te geven aan een volgende generatie?

Enkele belangrijke voorwaarden:

  • Het project mag geen commercieel winstoogmerk hebben.
  • Het project moet (o.a.) in de Mijnstreek plaatsvinden en betrekking hebben tot (o.a.) het cultureel erfgoed van de Mijnstreek.
  • Het project kan over een periode van maximum 12 maanden lopen.
  • Het project is technisch, praktisch en financieel haalbaar. De timing en begroting zijn realistisch.
  • Het project omvat ook acties die het betreffende erfgoed breder bekend maken bij het publiek.
  • Het project vervult één of meerdere van de basisfuncties binnen cultureel-erfgoedwerking: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren.

Lees hier meer over het cultureelerfgoeddecreet. Davy Jacobs van het Jenevermuseum in Hasselt licht toe hoe zij de vijf functies toepassen.