Provinciale erfgoedwerking


PCCEHet Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed concentreert haar werking rond de kennis en de ontsluiting van het Limburgs cultureel erfgoed in al zijn vormen (onroerend, roerend, immaterieel). Hiervoor ontwikkelen ze projectmatige initiatieven en werken ze nauw samen met de verschillende actoren binnen het erfgoedveld (gemeentebesturen, musea, historische kringen, erfgoedcellen …). Hieronder vind je een overzicht van de verschillende deelwerkingen van het PCCE en andere provinciale erfgoedactoren. Zie je ergens een fout? Laat het ons dan zeker weten!

 

 

 

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

Het PCCE, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, wil zoveel mogelijk informatie over het Belgisch-Limburgse erfgoed verzamelen en dit, in samenwerking met de lokale instellingen en (koepel)organisaties, onder de aandacht brengen van de bewoners en bezoekers. Je kunt er terecht voor financiële ondersteuning van projecten, maar ook voor inhoudelijke informatie en documentatie over Limburgs Erfgoed.

Provinciehuis

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Telefoon: 011 23 75 75

E-mail: pcce@limburg.be

Documentatiecentrum Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE)

Provinciehuis

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

E-mail: marleen.ubachs@limburg.be

Meer info? www.pcce.be

Erfgoedregister en Erfgoedplus

Erfgoedplus.be is een (zoek)website voor cultureel erfgoed in Limburg en Vlaams-Brabant. De provincies Limburg en Vlaams-Brabant en de stad Leuven werken hiervoor samen met allerlei erfgoedbeherende organisaties: musea, verenigingen, kerkfabrieken, bewaarbibliotheken, heemkundige kringen, …

Erfgoedplus.be verzamelt informatie over erfgoed. Al het erfgoed dat in de databank terecht komt, wordt op een gelijkaardige, gestandaardiseerde manier beschreven en wordt met elkaar gelinkt. Erfgoedplus.be is op die manier een knooppunt van erfgoedobjecten en hun gegevens.

Indien je hier als erfgoedvereniging of -organisatie gebruik van wil maken, neem je best contact op met Bart Bosmans: bart.bosmans@cjsm.vlaanderen.be

Monumentenwacht Limburg

Monumentenwacht Limburg vzw is Provinciale poot van Monumentenwacht Vlaanderen, en staat in voor het onderhoud van monumenten en niet -beschermd patrimonium. Zij voeren op verzoek bouwkundige of interieurinspecties van gebouwen uit.

Monumentenwacht Limburg vzw

Provinciehuis – Blok G

Willekensmolenstraat 140

3500 Hasselt

Telefoon: 011 23 75 90

E-mail: mowa@limburg.be

Bibliotheek Hasselt Limburg

De erfgoedcollectie van de Bibliotheek Hasselt Limburg, is ondergebracht in het “HIP Limburg” (historisch informatiepunt Limburg). Vanuit erfgoedoogpunt is de collectie van HIP Limburg bijzonder interessant. De collectie wil een zo volledig mogelijk overzicht bieden van alles wat er over Limburg is uitgegeven, wat door Limburgers is gepubliceerd en wat in Limburg tot stand is gekomen. De verzameling omvat oude kranten, tijdschriften, boeken en brochures, prenten, prentbriefkaarten, kiespamfletten, kiezerslijsten en documentatiemappen over bekende Limburgers. De collectie bevat ook tal van interessante documenten over de Mijnstreek.

Martelarenlaan 17

3500 Hasselt

Meer info? www.limburg.be/pbl

Cel Mijnerfgoed

Binnen het uitdragen van een streekgerichte en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed wil de ‘Cel Mijnerfgoed’ een onverwacht museaal project realiseren op de mijnsite in Beringen, een sturende rol spelen in de realisatie van de voorstellen die in het ‘Masterplan Mijnstreek’ worden naar voor geschoven en een samenwerkingsverband uitbouwen met de verschillende erfgoedactoren en de mijnstreek, in samenspraak met het PCCE.

Een van de opdrachten van de Cel Mijnerfgoed is de opvolging en het overleg met de nieuwe projectgroep be-MINE nv voor de realisatie van de herbestemming van de mijnsite in Beringen.

De leiding is in handen van diensthoofd Jos Biesmans (jos.biesmans@limburg.be – tel. 0478 33 81 58)

Cel Mijnerfgoed

Koolmijnlaan 201

3582 Beringen