Schrijf geschiedenis met jouw scriptie en win de ‘Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog’


Scriptieprijs WOIWie zijn scriptie schrijft of schreef over een onderwerp rond de Eerste Wereldoorlog kan ook dit jaar weer meedingen naar de scriptieprijs 100 Groote Oorlog. Er is 1000 euro te winnen!

Om de herinnering aan de Groote Oorlog levendig te houden en de bewustwording bij de jongere generaties te stimuleren richten het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw de ‘Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog’ in om zo kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I te stimuleren én in kaart te brengen.

Schrijf of schreef jij een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan je onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd. Meer info: www.scriptieprijs2014-18.be