Schrijf jij geschiedenis met jouw WOI-scriptie?


De Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog wil kwalitatieve scripties over de Eerste Wereldoorlog stimuleren én in kaart brengen. De prijs, die kadert in de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I, staat open voor alle geschreven bachelor- en masterproeven waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Zo stuurden bij de eerste editie niet alleen geschiedkundigen en archeologen, maar ook letterkundigen, studenten uit de lerarenopleiding en zelfs een landmeter en een bio-ingenieur hun WOI-scriptie in.
De eerste Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog werd in februari 2016 uitgereikt.

De tweede Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog wordt eind 2018 uitgereikt en zal de beste scripties uit de academiejaren 2015-16, 2016-17 en 2017-18 bekronen. De auteur van de winnende scriptie krijgt 1.000 euro, de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 500 en 250 euro waard. In samenwerking met het leermiddelennetwerk KlasCement wordt voor de tweede editie een extra prijs in het leven geroepen voor leraren in spe. Zo heeft KlasCement een prijs van 500 euro veil voor de beste WO I-bachelorproef uit de lerarenopleiding.

Alle info en voorwaarden op www.scriptieprijs2014-18.be