Vacature bij de Erfgoedcel


Zin om aan de slag te gaan met unieke archieven uit de Limburgse Mijnstreek?

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zoekt een leergierig iemand die niet bang is voor een uitdaging rond digitalisering en biedt een unieke kans om mee te werken aan het bewaren van belangrijk mijnerfgoed voor de toekomst. Tijdens de aanstelling is er de mogelijkheid om verder expertise op te doen middels vorming en begeleiding van een expertengroep.

PROFIEL (m/v/x)

Consulent digitale erfgoedzorg – Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (50%).

Contract van bepaalde duur (tot 31 december 2020) met mogelijkheid tot verlenging.

Omschrijving van de functie

De consulent digitale erfgoedzorg staat hoofdzakelijk in voor de opvolging van twee grote projecten:

 1. digitalisering van de plannen die in het Mijnmuseum in Beringen bewaard worden.
 2. de digital ingest van de digital born collectie van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, in samenwerking met meemoo, expertisecentrum voor digitaal erfgoed. Dit betreft het op orde zetten en klaarmaken van audiovisuele bronnen (interviews en documentaires) voor duurzame opslag bij het meemoo (https://meemoo.be/nl) .

Volgende taken en resultaatsgebieden behoren tot de opdracht van de consulent:

 • Inhoudelijke en praktische opvolging van beide projecten;
 • Onderhouden van externe contacten i.v.m. deze projecten en samenroepen van adviesorganen bestaande uit experts;
 • Bijwonen van relevante opleidingstrajecten die nodig zijn ter voorbereiding van de uitvoering van genoemde projecten;
 • Ondersteunen van conservator van het Mijnmuseum bij het registreren, waarderen, ompakken en inventariseren van het plannenarchief;
 • Opstellen van een bestek gericht aan externe firma’s betreffende uit te besteden digitaliseringsopdrachten;
 • Aansturen van vrijwilligers;
 • Informeren van en advies en ondersteuning verlenen aan de coördinator van de Erfgoedcel betreffende de invulling en uitvoering van het beleid rond (digitale) erfgoedzorg;
 • Naar gelang de dienstnoodwendigheden wordt deze persoon ook ingezet op andere belendende taakvelden;
 • Opvolging van administratieve deeltaken.

Verantwoordelijkheid

 • Adviserend en uitvoerend.

Plaats in de organisatie en plaats van tewerkstelling

Tijdelijke functie op B-niveau, er wordt gekozen voor 0,5 FTE. Deze consulent wordt aangestuurd en begeleid door de coördinator van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. De conservator van het Mijnmuseum staat mee in voor de opvolging en begeleiding van de consulent, in het kader van de digitalisering van de plannen die daar bewaard worden.

De consulent wordt tewerkgesteld in Genk (kantoor van de Erfgoedcel op C-mine) en Beringen (Mijnmuseum).

Profiel

 • Affiniteit met cultureel erfgoed in de Mijnstreek;
 • Ervaring met behoud en beheerprocessen en met registratie in Adlib;
 • Ervaring met digitaliseringsprocessen in de cultureel erfgoedsector;
 • Problemen bij de uitvoering van de opdrachten onderkennen en “hands-on” en zelfstandig oplossingen kunnen uitwerken, met terugkoppeling naar het team;
 • Affiniteit met projectmatig werken;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Kunnen omgaan met vrijwilligers;
 • Ondernemingszin en verantwoordelijkheidszin;
 • Bereid tot bijscholing;
 • Doorzettingsvermogen met oog voor detail en kwaliteit;
 • Discreet, collegiaal en loyaal tegenover de organisatie en haar partners.

Voorwaarden

Minstens een bachelordiploma. Een specialisatie in digitalisering en/of behoud en beheer van cultureel erfgoed strekt tot aanbeveling. Rijbewijs B en wagen ter beschikking.

Wij verwachten uw motivatiebrief en cv uiterlijk tegen zondag 8 maart op leengos@mijnerfgoed.be.

Voor meer informatie over de opdrachten, kan u steeds contact opnemen met leengos@mijnerfgoed.be / 089 811 411.