Vacature: freelance coördinator immaterieel erfgoedproject BELEVING


Het Limburgs Volkskundig Genootschap vzw zoekt een medewerker die op freelance basis als coördinator optreedt van het immaterieel erfgoedproject BELEVING.

Korte projectbeschrijving:

Het Limburgs Volkskundig Genootschap wil samen met zijn partners (waarvan de Erfgoedcel er één is) en lokale gemeenschappen een honderdtal voorbeelden van actuele volkscultuur in Limburg met behulp van hedendaagse methodes en technieken beschrijven, en op die manier duiden, bekend maken en ondersteunen. Het ruime partnerschap neemt een brede diversiteit in acht én richt zich daarbinnen ook naar de diverse gemeenschappen van etnisch-culturele minderheden die Limburg rijk is. De projectresultaten worden door de partners langs digitale weg en via uitwisselings- en vormingsmomenten breed verspreid.

De projectnaam BELEVING (BEelden van LEvende Volkscultuur In Nieuwe Gedaanten) verwijst zowel naar de vorm van de resultaten als de inhoud en de aanpak van het project: De vorm van de resultaten zal enerzijds erg beeldrijk zijn, maar ook sterk de beleving van de gebruiken tonen. De inhoud bestaat uit actuele tradities en in de aanpak zullen participatieve observatie en de beleving van de erfgoeddragers en lokale gemeenschappen vooropstaan.

Onder de begeleiding van de stuurgroep zorgt de coördinator voor de nauwgezette uitvoering van het projectplan. Hij/zij legt daarvoor de nodige contacten met partners, te zoeken vrijwilligers, diverse erfgoed-gemeenschappen en onderwijsinstellingen en volgt de gemaakte afspraken op.

De coördinator werkt nauw samen met de projectleider en rapporteert driemaandelijks aan de stuurgroep van het project. Er zijn 100 werkdagen voorzien gedurende de projectperiode van juli 2021 tot juni 2024. Gemiddeld is dat bijna één dag per week. Het Limburgs Volkskundig Genootschap vzw biedt hiervoor een honorarium van 400€/werkdag en vergoeding voor verplaatsingsonkosten.

Lees hier de volledige tekst van de vacature.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je kandidatuur dan vóór 14 juni 2021 naar Luk Indesteege via info@volkskunde-limburg.be.